Aké sú motívy nášho srdca?

Aké sú motívy nášho srdca?

Vtedy k nemu pristúpila matka Zebedejových synov so svojimi synmi, poklonila sa a o čosi ho prosila. On sa jej opýtal: "Čo chceš?" Vravela mu: "Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli v tvojom kráľovstve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici." Ježiš odpovedal: "Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý mám ja piť?" Oni mu vraveli: "Môžeme." On im povedal: "Môj kalich budete piť, ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo ľavici nepatrí mne; to dostanú tí, ktorým to pripravil môj Otec." Keď to počuli ostatní desiati, namrzeli sa na oboch bratov. Ježiš ich zavolal k sebe a povedal: "Viete, že vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiť svoju moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom. Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých."

Mt 20, 20 – 28

Myslím, že väčšina z nás má túžbu niečo dosiahnuť, byť v niečom dobrý. A to je v poriadku, Boh do nás vložil túžbu rozvíjať dary, ktoré nám dal. Usilujeme sa robiť všetko, ako najlepšie vieme, aby sme niečo dosiahli. A v tom celom sa na nás Pán Boh pozerá, ale nepozerá len na výsledok, hoci aj ten je dôležitý. U neho sa počíta i pokus. On hľadí na srdce, na ten motív, ktorý nás ženie za naším cieľom. Aký motív je za našou službou, prácou, vzťahmi? Je to vypočítavé, sebecké, alebo je to nezištné a láskavé?

TIP NA DNES:

Vyznám dnes úprimne pred Bohom motívy svojho srdca, ktoré mám vo svojej službe, práci či vo vzťahoch, a poprosím ho o pomoc.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00