Povedzme Bohu “áno” na jeho lásku

Povedzme Bohu “áno” na jeho lásku

K Vianociam patria neodmysliteľne darčeky. Najviac radosti z nich majú asi deti, ale aj my starší sa na ne tešíme. Ak dávame niekomu dar, znamená to, že nám na ňom záleží, že ho máme radi, že mu chceme urobiť radosť, že sme naňho mysleli. Darom vieme vyjadriť i blízkosť vzťahu. V týchto dňoch si pripomíname dar lásky, Lásku samotnú. […]

Božia logika nie je ľudská logika

Božia logika nie je ľudská logika

Saduceji neverili vo vzkriesenie, lebo sa priečilo ľudskej logike. Aj my sa snažíme ľudskú logiku použiť na to, ako má Boh fungovať, ako má nebo vyzerať, kto má byť v nebi a kto už nie. Projektujeme naše predstavy na Boha, hoci by to malo byť naopak. Božia logika nie je ľudská logika. To, čo chce Boh, ide […]

Každé rozhodnutie určuje, ako strávime večnosť

Každé rozhodnutie určuje, ako strávime večnosť

Každý profesionálny športovec vie, že ak sa chce čo najlepšie umiestniť v súťaži, nie je to len tak. Musí na sebe pracovať, najlepšie každý deň aspoň niečo urobiť. Často ho to stojí veľa úsilia, námahy a sebazapierania. Vyhýba sa všetkým iným aktivitám, ktoré by mu bránili v napredovaní, aby mohol vyhrať, aby mohol byť najlepší, aby dostal odmenu […]

Pán Boh nehľadá dokonalých, ale ochotných

Pán Boh nehľadá dokonalých, ale ochotných

Dlho som si myslela, že druhým nemám čo dať, že nie som hodná, že iní to vedia lepšie… Skrývala som sa pred ostatnými, aby ma nevideli, aby nevideli moju biedu, nahotu a hriešnosť. Až neskôr som pochopila, že Pán Boh nehľadá dokonalých, ale ochotných ísť za ním, ktorí sa nechajú premieňať. On dokáže použiť moje nedokonalosti […]

Láska dokáže robiť veľké veci

Láska dokáže robiť veľké veci

Asi väčšina z nás túži po láske. A asi každý z nás už bol niekedy zaľúbený aspoň platonicky. Láska dokáže robiť veľké veci. Človek zrazu ožije, život mu zrazu dáva väčší zmysel. Láska tiež dokáže zmeniť človeka na nepoznanie. Možno to poznáme z vlastnej skúsenosti, keď sa nás dotkla Božia láska. Zmenili sme sa, nezostali sme rovnakí. Nie je […]

Aké sú motívy nášho srdca?

Aké sú motívy nášho srdca?

Myslím, že väčšina z nás má túžbu niečo dosiahnuť, byť v niečom dobrý. A to je v poriadku, Boh do nás vložil túžbu rozvíjať dary, ktoré nám dal. Usilujeme sa robiť všetko, ako najlepšie vieme, aby sme niečo dosiahli. A v tom celom sa na nás Pán Boh pozerá, ale nepozerá len na výsledok, hoci aj ten je dôležitý. U neho sa […]

Nie sme príliš “veľkí”, aby sa o nás Otec staral

Nie sme príliš “veľkí”, aby sa o nás Otec staral

Často sa strachujeme, čo bude zajtra, či budeme mať prácu, či budeme zdraví… Niekedy sú to opodstatnené strachy, lebo okolnosti v našich životoch sú rôzne. Ale načo sa strachovať, keď máme toho najlepšieho Otca, ktorý sa o nás stará? Lenže to by sme museli veriť, že sme hodní Božej lásky a starostlivosti. Nie, nie sme príliš „veľkí“ či […]

Majme sa v úcte i napriek rozdielom

Majme sa v úcte i napriek rozdielom

Žiť jednotu nie je jednoduché. Stačí sa pozrieť do našich rodín alebo do Cirkvi, o politike už ani nevravím. Nezhodneme sa vo veciach. Pán Ježiš veľmi dobre vedel, za čo sa modliť. Vedel, čo nás čaká, že prídu rozdelenia. Nemusíme so sebou súhlasiť, ale čo musíme, je milovať sa navzájom, ako nás miloval Pán Ježiš. Mať […]

My len hovorme, Pán sa prizná

My len hovorme, Pán sa prizná

„Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.“ To je dôvera, poveriť nás takouto veľkou úlohou. Nie je ľahká, ale stačí uveriť. Je to presne tak, ako keď nám niekto povie, že sa mu niečo podarilo, a my si pomyslíme, že ak sa to […]

Hovoríme Bohu “áno” v každej situácii?

Hovoríme Bohu “áno” v každej situácii?

Aj my sa ako Mária neraz pýtame v neistote: „Ako sa to stane?“ Alebo sa možno radšej ani nespýtame, lebo to chceme mať všetko pevne v rukách. Nechceme nič nechať na náhodu. Avšak Boh nám ponúka iný spôsob. Keď mu odovzdáme naše neriešiteľné starosti, on nám i slovami anjela hovorí, že má pre nás riešenie, že Duch Svätý […]

Sme ochotní vyhrnúť si rukávy a slúžiť?

Sme ochotní vyhrnúť si rukávy a slúžiť?

Neviem, či si uvedomujeme, aký škandál to z Ježišovej strany bol. Išiel za tými, ktorých nepovažovali za dosť dobrých, išiel za „outsidermi“, ktorí neboli nikde vítaní, často ani v Cirkvi. A čo my? Sme ochotní zašpiniť si ruky a slúžiť druhým, keď to potrebujú? Pomôcť bezdomovcovi, ktorý pýta jedlo? Vypočuť kamarátku, ktorá je príliš otravná? Obetovať čas pre svoje […]

Nebojme sa zlyhania

Nebojme sa zlyhania

Čítame to zas a znova a mám pocit, že to ide jedným uchom dnu a druhým von. Veď to tí misionári, to je ich úloha, veď to ten kňaz, veď to tá a ten… Skutočne? Veríme tomu, čo Ježiš hovorí? Ježiš to hovorí každému z nás. Nebojme sa zlyhania, nebojme sa toho, čo si budú druhí myslieť. Ježiš povedal, že […]

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Téma+