Ako môžem ja budovať Božie kráľovstvo?

Ako môžem ja budovať Božie kráľovstvo?

Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi. Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju. A zasa nebeské kráľovstvo sa podobá sieti, ktorú spustia do mora a ona zachytáva všetky druhy. Keď je plná, vytiahnú ju na breh, posadajú si, dobré vyberú do nádob a zlé vyhodia von. Tak bude aj na konci sveta: vyjdú anjeli, oddelia zlých od spravodlivých a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. Pochopili ste to všetko?" "Áno," odpovedali. A on im povedal: "Preto sa každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, podobá hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré."

Mt 13, 44 – 52

Obdivujem tých, ktorí vždy chápu, čo im druhí povedia. Asi aj Ježiša potešila odpoveď „áno“ na jeho otázku: „Pochopili ste to všetko?“ Vždy, keď počujem slová o Božom kráľovstve, spomeniem si na profesorku Máriu Pecíkovú, učiteľku, trpiteľku za vieru, veľkú osobnosť. V ťažkých časoch nástupu komunistického režimu, keď sa žiadalo možno aj so zbraňou v ruke zabrániť represáliám, ona pokojne odpovedala: „Pre nás je najdôležitejšie budovať Božie kráľovstvo.“ Už roky sa nad touto vetou zamýšľam, no stále plne nerozumiem, čo to znamená.

TIP NA DNES:

Skúsim dnes objaviť Božie kráľovstvo na základe príkladov, ktoré odzneli v evanjeliu, a ak budem vládať, zamyslím sa nad tým, ako môžem ja budovať Božie kráľovstvo.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00