Zaspávajme s pohľadom upretým na nebo

Zaspávajme s pohľadom upretým na nebo

Blíži sa posledný deň v roku a my počúvame príbeh Fanuelovej dcéry z Aserovho kmeňa. O jej službe Bohu vo dne i v noci. Nonstop. O jej pôste a modlitbe. Zvlášť premýšľam nad tým, ako sa modlila v noci… Keď deti nevedia zaspať, rodičia im povedia, aby si tíško opakovali: „Ježiško, ľúbim ťa… Ježiško, ľúbim ťa…“ Dieťa si to opakuje a v tejto pokojnej modlitbe zaspáva. […]

Sme pripravení robiť svoju prácu čo najlepšie?

Sme pripravení robiť svoju prácu čo najlepšie?

Dnes, na sviatok svätého Ondreja, premýšľame nad jeho povolaním. Bol rybárom. Poriadne si vykonával svoju prácu, spúšťal siete do mora. Ešte nič nevylovil, nedokončil, čo začal, a už aj zanecháva siete a ide za Ježišom. Jeden salezián sa denne modlil jednoduchú modlitbu: „Pane, veď si ma a povolávaj, kde ma chceš mať.“ V duchu sa celkom odovzdal Pánovi: „Keď […]

Boh o nás vie… Nebojme sa

Boh o nás vie… Nebojme sa

Pri duchovnom vedení členov malých stretiek sa uplatňovala aj táto zásada: každodenne si zapisovať, ako sa nám darí bojovať s našou hlavnou chybou. Dni, keď sa to darilo, a dni, keď človek prehrával. Vedomie zápasu, no rovnako aj vedomie, že jedine Boh môže všetko zmeniť tak, ako sa to modlil i Dávid: „Zmiluj sa nado mnou. Ty znič […]

Ježiš z údivu upriamuje pozornosť na utrpenie

Ježiš z údivu upriamuje pozornosť na utrpenie

Ľudia počuli slová, videli zázraky, cítili blízkosť Ježiša. Bolo im s ním dobre. Veľmi dobre. A podobne to vnímame aj my. Počúvame slová, ktoré pohladia na duši. Sme svedkami zázrakov života okolo nás a v našich životoch. Ježiš však vo chvíľach nadšenia a údivu upriamuje pozornosť na utrpenie. „Zapamätajte si, čo vám poviem…“ Mnohí spozorneli a možno čakali siahodlhú reč. Zaznela […]

Najdôležitejšie je to, čo formuje srdce

Najdôležitejšie je to, čo formuje srdce

Tvoríme mnoho krásnych vecí a zdobia nás krásne postoje i skutky. Navonok sú to veľké veci, no my ich už konáme s ľahkosťou, samozrejmosťou, všednosťou. Pridržíme dvere, pomôžeme starším ľuďom, dáme desiatok pre iných. No zamyslime sa, či aj nám nepatria Ježišove slová: „Tak sa aj vy navonok zdáte ľuďom spravodliví…“ Sme spravodliví len navonok? Najdôležitejšie je to, […]

Ako môžem ja budovať Božie kráľovstvo?

Ako môžem ja budovať Božie kráľovstvo?

Obdivujem tých, ktorí vždy chápu, čo im druhí povedia. Asi aj Ježiša potešila odpoveď „áno“ na jeho otázku: „Pochopili ste to všetko?“ Vždy, keď počujem slová o Božom kráľovstve, spomeniem si na profesorku Máriu Pecíkovú, učiteľku, trpiteľku za vieru, veľkú osobnosť. V ťažkých časoch nástupu komunistického režimu, keď sa žiadalo možno aj so zbraňou v ruke zabrániť represáliám, […]

Vložme do vzťahu s Pánom väčšiu dôveru

Vložme do vzťahu s Pánom väčšiu dôveru

Dvaja mladí sa začali spoločne modliť denne tri ružence. Jemu sa páčila finalistka súťaže krásy, ktorú poznal niekoľko dní, a jej jeden chalan. On sa modlil: „Pane, daj, aby sme začali náš vzťah…“ Ona: „Pane, ak je tvoja vôľa…“ Jeho modlitba bola vypočutá tak, že žiaden vzťah sa ani len nezačal. Jej modlitba otvorila cestu k vzťahu […]

Ježiš dáva benefity, ktoré neponúka nik iný

Ježiš dáva benefity, ktoré neponúka nik iný

Možno taktiež máme pocit, že sme pre Ježiša opustili všetko. Alebo to tak cítime v manželstve či vo vzťahu k deťom… Je to tak v pohľade na niečo, čo nám pre iných uniklo. Ježiš sa apoštolov a ani nás na našu jemnú výčitku: „My sme opustili všetko a išli sme za tebou,“ nepýta: „Naozaj ste opustili všetko? Aj svoje predstavy […]

Tam, kde sme, buďme na sto percent

Tam, kde sme, buďme na sto percent

„Do kostola nechoď bez modlitebnej knižky. Do krčmy nechoď bez peňazí. K frajerke nechoď bez lásky.“ Takúto životnú múdrosť získal Ján Lizák od svojho otca. Nehovoril mu, ako sa má správať k dievčaťu. Ani mu nezakázal chodiť do krčmy. Cestu do Božieho chrámu nezdobilo prikázanie cirkevné alebo rodičovské. Niečo bolo silnejšie a dôležitejšie ako príkaz či zákaz. Tam, […]

Naozaj zachovávame Ježišovo slovo?

Naozaj zachovávame Ježišovo slovo?

Grécki filozofi Platón i Aristoteles mali problém – náboženstvo im tvrdilo, že je mnoho bohov, rozum im vravel, že musí byť jeden počiatok, najvyššie dobro, prvý hýbateľ. Židia tento problém nemali. Rozum aj náboženstvo im hovorili to isté – Boh je len jeden. „Ja som, ktorý som,“ zaznelo z horiaceho kra (Ex 3, 14). A dnes zaznieva to […]

Štipka dôvery mení svet, mení človeka

Štipka dôvery mení svet, mení človeka

„Prečo ste sa presťahovali do mesta pod Urpínom?“ Z jednoduchej otázky vyrástol silný osobný príbeh. Príbeh alkoholika, ktorý prepil obrovský majetok. Vlastná babka mu povedala: „Skap! Raz ťa oplačeme a bude pokoj.“ Lekári mu odporúčali, aby zmenil prostredie. Odsťahovali sa. Miroslav už pol storočia abstinuje. „Nik mi neveril. No ona, ona mi stále verila,“ povedal so slzami […]

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Téma+