Ako slabí sme pre Pána ten najlepší materiál

Ako slabí sme pre Pána ten najlepší materiál

V tom čase Ježiš povedal: "Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko: A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť."

Mt 11, 25 – 27

Celé dejiny spásy sú popretkávané ľuďmi, ktorí v očiach sveta nič neznamenali. Napríklad kráľ Dávid, mýtnik Matúš, Panna Mária… obyčajní ľudia, no s neobyčajným srdcom. Boh prichádza práve k nim. Dávida požehnáva za kráľa, mýtnika Matúša za apoštola a Pannu Máriu za matku svojho Syna. Boh vyberá slabé, aby toto slabé obdaril svojou mocou. Aj nám sa tak niekedy môže zdať, že sme malí, slabí, nič neznamenáme. Tak to sme ten najlepší materiál pre Boha a jeho milosť! I náš život, naše srdce, naša viera môžu byť obdarené. Len podobne ako Dávid, Mária či Matúš musíme Bohu povedať svoje áno a nechať sa premeniť.

TIP NA DNES:

Dám dnes Bohu svoje áno, a to tým, že sa budem snažiť celý deň počúvať jeho hlas.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00