Boh môže aj z našej beznádeje spraviť nádej

Boh môže aj z našej beznádeje spraviť nádej

K Zachariášovi bol poslaný Gabriel, čo znamená „Božia sila“. Takto môžeme vnímať, že Bohu nie je nič nemožné. Evanjelium nám predkladá dvoch starcov – Alžbetu a Zachariáša, ktorí už ani nedúfali, že sa im môže narodiť dieťa. Beznádejná situácia, kam prichádza Boh so svojou nádejou. Aj naše životné situácie sú niekedy beznádejné. Nevieme, ako ich riešiť, zdá […]

Otvorme oči a zveľaďme svoj talent!

Otvorme oči a zveľaďme svoj talent!

Pán v dnešnom evanjeliu vyčíta sluhovi jeho lenivosť. Nechcel od neho nadľudské výkony, stačilo, aby zašiel za peňazomencom. Nechcel od neho veľa, len odvahu a malú námahu. Každý z nás dostal svoj talent od Pána. Aj ja a aj ty raz budeme musieť vydať svoj podiel. A ani od nás Boh nechce nadľudský výkon. Možno je naším talentom úsmev, tak […]

Dajme priestor pravde vo svojom živote

Dajme priestor pravde vo svojom živote

Aké ťažké je niekedy prijať pravdu. Zákonníci a farizeji namiesto toho, aby sa zamysleli nad tým, čo Ježiš hovoril, mu strojili úklady, aby sa ho zbavili. Chceli umlčať pravdu, ktorú im Ježiš predkladal pred oči. Aj naše svedomie nám podobne ako Ježiš niekedy vyčíta naše zlé skutky a rovnako i my sa ho snažíme ako […]

Preukazujeme svoju vieru aj v skutkoch?

Preukazujeme svoju vieru aj v skutkoch?

Na dnešnom evanjeliu je dôležité všimnúť si Ježišovu vieru. Pretože za neho rozprávajú jeho skutky. Ježiš prichádza k vdove a potešuje ju. Svoju vieru preukazuje vo svojich skutkoch. Nehovorí o svojej viere, nedáva prázdnu vieru, ale preukazuje ju skutkami. Ako často my o svojej viere len hovoríme. Priznávame sa k tomu, že sme kresťania, modlíme sa, no niekedy náš život […]

Boh nás miluje preto, lebo sme

Boh nás miluje preto, lebo sme

Deťom patrí nebeské kráľovstvo. My sa niekedy snažíme Božiu lásku merať podľa našich výkonov, našich modlitieb, našich úspechov a na základe toho si odstupňujeme, ako nás má Boh rád. No dnešné evanjelium je dôkazom, že Boh nás nemiluje pre to, čo dokážeme. Veď hovorí, že takým, ako sú deti, patrí Božie kráľovstvo. Čo dokáže dieťa? […]

Ako slabí sme pre Pána ten najlepší materiál

Ako slabí sme pre Pána ten najlepší materiál

Celé dejiny spásy sú popretkávané ľuďmi, ktorí v očiach sveta nič neznamenali. Napríklad kráľ Dávid, mýtnik Matúš, Panna Mária… obyčajní ľudia, no s neobyčajným srdcom. Boh prichádza práve k nim. Dávida požehnáva za kráľa, mýtnika Matúša za apoštola a Pannu Máriu za matku svojho Syna. Boh vyberá slabé, aby toto slabé obdaril svojou mocou. Aj […]

Odplata svätých spočíva vo veľkej láske

Odplata svätých spočíva vo veľkej láske

Ak bojujeme ohňom proti ohňu, čo z toho vznikne? Odpoveď znie: Len a len väčší oheň. A práve tomuto sa Ježiš v dnešnom evanjeliu chce vyhnúť. Svojich apoštolov, ale aj nás pozýva k láskavému boju. Toto je odplata svätých. Bojovať láskou proti zlu a nenávisti. Nechcem tým povedať, že máme iba nečinne čakať, kým nás niekto zničí, ale nájsť takú odplatu, […]

Ježiš nám sľubuje budúcnosť

Ježiš nám sľubuje budúcnosť

„… lebo smútok sa premení na radosť.“ Asi každý už zažil ťažké dni. Dni, keď sa veľa vecí rúca. Dni, ktoré nejdú tak, ako chceme. Dni, keď pre rôzne okolnosti, ľudí, situácie nevieme, ako ďalej. Zdá sa nám, že trápenie už nikdy nepominie. No opak je pravdou. Nie je to zlý život, je to len […]

Boh sa nám dáva celý

Boh sa nám dáva celý

“Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.” Toto je nádherná veta plná nádeje. Nie je tam vybratá iba prominentná skupina ľudí. Nie je tam napísané, že Boh miloval iba dokonalých, iba tých bezhriešnych, ale hovorí: „Boh tak miloval svet…“ Autor ďalej […]

Ježiš nám pripomína, ako vyzerá láska

Ježiš nám pripomína, ako vyzerá láska

Je zaujímavé, ako si apoštoli mysleli, že slepota človeka v dnešnom evanjeliu je trestom za nejaký hriech. No Ježiš ich hneď vyvádza z omylu, lebo hovorí: „Nezhrešil ani on, ani jeho rodičia, ale majú sa na ňom zjaviť Božie skutky.“ Ježiš nevyberá pre Židov spoločensky dokonalého človeka, ale, naopak, človeka, ktorý bol v očiach onej spoločnosti hriešny. Ježiš […]

Láska rastie vtedy, keď je namáhaná

Láska rastie vtedy, keď je namáhaná

„Milovať svojho nepriateľa? Tak toto nie!“ Možno túto vetu nikdy nevyslovíme, no naše skutky a postoje voči ľuďom, ktorí nám ublížili, hovoria za nás. Dokážeme sa hnevať, zlorečiť a obchádzať človeka aj niekoľko rokov. Ježiš nás dnes pozýva k zmene nášho zmýšľania. Milovať bez rozdielu tak, ako to robí on. Lebo láska rastie vtedy, keď je namáhaná. Dotknúť […]

Je čas konať

Je čas konať

V dnešnom evanjeliu je krásne vyobrazené, ako Ježišove skutky fascinovali ľudí. Veď je napísané: „… prišlo k nemu veľké množstvo ľudí, lebo počuli, čo robí.“ Nie na základe slov, naučených textov alebo fráz Ježiša ľudia vyhľadávali, ale na základe skutkov a toho, čo robil. Možno sa v tom nájdeme, že my veriaci o svojej viere veľa hovoríme. Hovoríme o Ježišovi, o evanjeliu […]

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Téma+