Ako sú na tom naše srdcia?

Ako sú na tom naše srdcia?

Boli židovské sviatky a Ježiš vystupoval do Jeruzalema. V Jeruzaleme pri Ovčej bráne je rybník, hebrejsky zvaný Betsata, a pri ňom päť stĺporadí. V nich ležalo množstvo chorých, slepých, chromých a ochrnutých. Bol tam aj istý človek, chorý už tridsaťosem rokov. Keď ho tam videl Ježiš ležať a zvedel, že je už dlho chorý, povedal mu: „Chceš ozdravieť?“ Chorý mu odpovedal: „Pane, nemám človeka, čo by ma spustil do rybníka, keď sa zvíri voda. A kým sa ta sám dostanem, iný ma predíde.“ Ježiš mu vravel: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď!“ A ten človek hneď ozdravel, vzal si lôžko a chodil. No v ten deň bola sobota, preto Židia hovorili uzdravenému: „Je sobota, nesmieš nosiť lôžko!“ Ale on im odvetil: „Ten, čo ma uzdravil, mi povedal: ‚Vezmi si lôžko a choď!‘“ Pýtali sa ho: „A kto je ten človek, čo ti povedal: ‚Vezmi a choď?‘“ Ale uzdravený nevedel, kto je to, lebo Ježiš sa vzdialil spomedzi zástupu, čo sa zišiel na tom mieste. Neskôr ho Ježiš našiel v chráme a povedal mu: „Hľa, ozdravel si, už nehreš, aby ťa nepostihlo niečo horšie.“ A ten človek šiel povedať Židom, že ho to Ježiš uzdravil. A Židia Ježiša prenasledovali za to, že robil takéto veci v sobotu.

Jn 5, 1-3. 5-16

Chromý muž v dnešnom evanjeliu bol chorý neuveriteľných tridsaťosem rokov. Tridsaťosem rokov ho ľudia prechádzajúci stĺporadím obchádzali, prekračovali, ignorovali, možno ním dokonca pohŕdali a vraveli si, že to je trest za jeho hriechy. Keď sa tento muž stretol s Ježišom, bol zázračne uzdravený a po tridsiatich ôsmich rokoch mohol kráčať. Čakali by sme, že ľudia budú jasať. No namiesto toho ho zahriakujú: je sobota! Nesmieš nosiť lôžko! Viete si predstaviť tú tvrdosť ich sŕdc? Ako veľmi museli byť ich srdcia tvrdé, keď sa netešili z uzdravenia chromého po takej dlhej dobe, ale mu ho vyčítali? Ako sú na tom naše srdcia?

TIP NA DNES:

Porozmýšľam, či v mojom blízkom okolí nie je niekto, komu som sa chcel už dlho ozvať alebo prihovoriť, no zatiaľ sa tak nestalo. Potrebuje niekto v mojom okolí povzbudiť, pomôcť, zažiť prijatie alebo blízkosť? Dnes je čas konať.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00