Ježiš nechce, aby sme trpeli, no zároveň vie, že sa tomu nevyhneme

Ježiš nechce, aby sme trpeli, no zároveň vie, že sa tomu nevyhneme

Dnešní kresťania – ktovie prečo – občas predpokladajú, že ich život by mal vďaka viere prebiehať bez vážnejších problémov a ťažkostí ako sú choroby, nehody, bolesť, zlyhanie. Ak nezažívajú to, čo očakávajú, často sa na Boha hnevajú, niektorí sa od neho vzdialia alebo ho celkom opustia. Iní sú zasa presvedčení, že život s Bohom má […]

To, že sme uverili v Ježiša ešte neznamená, že si môžeme robiť, čo chceme

To, že sme uverili v Ježiša ešte neznamená, že si môžeme robiť, čo chceme

Ježiš nás dnes upozorňuje na veľmi dôležitú vec: to, že sme v neho uverili ešte neznamená, že si môžeme robiť, čo chceme. Občas žijeme v dvoch extrémoch: na jednej strane zákonnícky dodržiavame pravidlá a snažíme sa Božiu lásku zaslúžiť vlastným úsilím, akoby sme žili ešte v Starej zmluve. Na druhej strane sa niekedy tvárime, že […]

Buďme teda vytrvalí a znášajme ťažkosti tohto sveta vo viere, že Ježiš to vidí

Buďme teda vytrvalí a znášajme ťažkosti tohto sveta vo viere, že Ježiš to vidí

Už ste si možno niekedy povzdychli a pomysleli si, že nasledovať Krista je náročné a že ľudia vo svete to majú často oveľa jednoduchšie ako my, kresťania, ktorých svet a spoločnosť nezriedka považujú za podivínov, spiatočníkov alebo bláznov. Ak však zažívame vo svete ťažkosti a prenasledovanie, Ježiš hovorí, že je to pre nás radostná správa […]

Boh Otec vie aj naše málo premeniť na veľké požehnanie

Boh Otec vie aj naše málo premeniť na veľké požehnanie

Keď sa v dnešnom čítaní Ježiš pýta svojich učeníkov, kde nakúpia chleba pre toľkých ľudí, odpovede sú rôzne. Apoštol Filip rýchlo prepočíta všetky peniaze a usudzuje, že to nebude stačiť. Apoštol Ondrej si síce všimne, že nejaké jedlo so sebou majú, nechápe však, ako by to málo mohli na niečo použiť. Čítame však, že Ježiš […]

Ako sú na tom naše srdcia?

Ako sú na tom naše srdcia?

Chromý muž v dnešnom evanjeliu bol chorý neuveriteľných tridsaťosem rokov. Tridsaťosem rokov ho ľudia prechádzajúci stĺporadím obchádzali, prekračovali, ignorovali, možno ním dokonca pohŕdali a vraveli si, že to je trest za jeho hriechy. Keď sa tento muž stretol s Ježišom, bol zázračne uzdravený a po tridsiatich ôsmich rokoch mohol kráčať. Čakali by sme, že ľudia […]

Našou úlohou je plniť Otcovu vôľu

Našou úlohou je plniť Otcovu vôľu

Ježiš sa nenecháva zatiahnuť do konfliktu s nikým, kto úprimne nehľadá Pravdu. Hoci farizejov miluje, necháva ich na brehu a odchádza tam, kde môže skôr naplniť Otcovu vôľu. V pokore, s povzdychom odchádza a zdanlivo „uteká“ na druhý breh. No ženie ho láska k Otcovi, nie strach. Aká by bola naša reakcia? Útok? Útek? Áno, […]

Dôverujeme Ježišovi, že on najlepšie vie, čo potrebujeme?

Dôverujeme Ježišovi, že on najlepšie vie, čo potrebujeme?

Ježiš koná celkom inak, ako očakávali zákonníci a zástup – odpúšťa chromému človeku jeho hriechy. V predchádzajúcej kapitole čítame, ako Ježiš v Kafarnaume oslobodzoval a uzdravoval, ľudia v zástupe teda zrejme čakali niečo podobné tomu, s čím už mali skúsenosť. No Ježiš vedel, čo chromý potrebuje najviac zo všetkého a rozhodol sa konať úplne novým […]

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Téma+