Aký odkaz majú pre nás Mojžiš a Proroci?

Aký odkaz majú pre nás Mojžiš a Proroci?

Ježiš povedal farizejom: „Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň prepychovo hodoval. Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák, menom Lazár, plný vredov. Túžil nasýtiť sa z toho, čo padalo z boháčovho stola, a len psy prichádzali a lízali mu vredy.
Keď žobrák umrel, anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. A keď v pekle v mukách pozdvihol oči, zďaleka videl Abraháma a Lazára v jeho lone. I zvolal: ‚Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni!‘
No Abrahám povedal: ‚Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš. A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik – čo ako by chcel – nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám.‘
Tu povedal: ‚Prosím ťa, Otče, pošli ho do domu môjho otca. Mám totiž piatich bratov; nech ich zaprisahá, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk.‘
Abrahám mu odpovedal: ‚Majú Mojžiša a Prorokov, nech ich počúvajú.‘
Ale on vravel: ‚Nie, otec Abrahám. Ak príde k nim niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie.‘
Odpovedal mu: ‚Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov, neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal.‘“

Lk 16, 19 – 31

Oblečený podľa najnovšej módy vo farbe roka od Pantene. Alebo oblečený do choroby. Obidvoje nesie trápenie a utrpenie. Skôr či neskôr. Často je naším najväčším utrpením, že nemôžeme svojim blízkym pomôcť a že vieme a vidíme, že ak sa nič nezmení, skončia zle. Žiada sa tu akási prevencia pred utrpením. Možno sa niekedy cítime ako boháči, prípadne ako Lazár. Ale najpravdepodobnejšie a najčastejšie sme v pozícii boháčových bratov. Čo s tým?

TIP NA DNES:

Mám Mojžiša a Prorokov. Registrujem to?

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00