Nepýtajme sa “Prečo?” ale “Načo?”

Nepýtajme sa “Prečo?” ale “Načo?”

Často sa pýtame prečo. V Botekovom preklade Biblie zaznieva toto volanie 367-krát. Máme to teda symbolicky na celý rok. Táto otázka môže mať rôzny odtieň. Ten prvý je tradičné hľadanie príčiny, ktoré nás však nemusí posunúť ďalej. Avšak oveľa viac nám môže dať poznanie zmyslu a cieľa našej situácie. Vtedy sa pýtame skôr: „Načo sa to stalo? […]

Neboj sa prijať Ježiša

Neboj sa prijať Ježiša

V doznievaní posolstiev Roka svätého Jozefa a Roka rodiny tu pár dní pred Vianocami opäť žiari Jozef. Krátky evanjeliový odsek, a toľko o Jozefovi prezrádza. Človek spravodlivý, súcitný, uvažujúci, odvážny, muž viery, ktorý dôveruje Bohu, počúva ho a koná. „Neboj sa prijať Ježiša,“ hovorí dnes anjel i mne. Neboj sa otvoriť pravde, že Boh je s nami – v Synovi v ľudskom tele. Vo […]

Zamerajme sa na to, čo je večné

Zamerajme sa na to, čo je večné

„Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené,“ povedal Ježiš, keď mu hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi. A platí to aj všeobecne. Z toho, čo vidíme, čo sme vybudovali alebo dosiahli na tejto zemi, jedného dňa nezostane nič. Neznamená to, že sa nemáme starať o pozemské záležitosti, ale zároveň […]

Dávajme viac ako len zo svojho nadbytku

Dávajme viac ako len zo svojho nadbytku

Ak máme žiť podľa evanjelia, ako môžeme v nedeľu vhodiť do košíka všetky peniaze, ktoré máme? Nielenže nebudeme mať na ďalší deň z čoho žiť, ale na budúcu nedeľu už do košíčka nevhodíme vôbec nič… Myslím, že pri almužne a daroch nejde iba o to, aby sme niekomu pomohli. Ak dáme len z nadbytku, nič to pre nás neznamená; nič […]

Pane, daj mi veriť ti, aj keď mlčíš

Pane, daj mi veriť ti, aj keď mlčíš

Koľko výsmechu a rúhania voči Bohu je vo svete aj dnes! Pritom sa zdá, akoby tvoje mlčanie, Bože, potvrdzovalo tvoju bezmocnosť či to, že ani neexistuješ. Akoby Boha ani nebolo. Veľmi to pripomína scénu z Golgoty. Aj tam si na rúhania či výsmech odpovedal mlčaním. Tvoje mlčanie však prerušila prosba jedného z lotrov: „Ježišu, spomeň si na mňa, […]

V stretnutí s Bohom dosiahneme absolútne naplnenie

V stretnutí s Bohom dosiahneme absolútne naplnenie

Páči sa mi prirovnanie prechodu na večnosť k pôrodu. Ako je život pred pôrodom neporovnateľný s tým po pôrode, podobne aj náš život sa nedá porovnať s večnosťou. Čo znamená žiť v budúcom veku? Ako to bude s našimi vzťahmi, ktoré sú pre nás také vzácne? Láska muža a ženy je krásna. No v okamihu stretnutia s Bohom pochopíme, že láska, ktorú žijeme, […]

Počúvajme Ježiša a učme sa od neho

Počúvajme Ježiša a učme sa od neho

Človek prežíva intenzívnu emóciu vtedy, ak ide o niečo dôležité. Keby mu na tom nezáležalo z perspektívy jeho hodnôt, ťažko by nasledovala silná reakcia. Čo znamená toto správanie Božieho Syna v tele človeka, ktoré sa na prvý pohľad javí ako intenzívny hnev? Že nevie kontrolovať svoje emócie? To sotva. Že je to jeho premyslená reakcia, aby nám ňou […]

Viem, aký som vzácny pre Boha?

Viem, aký som vzácny pre Boha?

Spomínam si na príbeh o dieťati, ktoré hádzalo vyplavené hviezdice do mora. Okoloidúci sa ho pýta: „Aký má zmysel z tisícok vyplavených zachrániť len pár?“ Dieťa povedalo: „Pre tých pár zachránených to má ohromný zmysel!“ Dávnejšie som videl dojímavý film Zachráňte vojaka Ryana. Pre záchranu jedného vojaka padla skoro celá záchranná čata bojovníkov. Ak by […]

Nekomplikujme si to

Niekde som čítal, že slovo „nevzrušuje“ by sa dalo preložiť aj ako „nekomplikujte si to“ alebo „nerobte si okolo toho zbytočné problémy“. My ľudia si často prirábame v mysli mnoho komplikácií a zlých scenárov. Ako sa veci môžu pokaziť alebo prečo to nebude fungovať. Ježiš nám dnes hovorí, že je to veľmi jednoduché. Stačí, keď mu budeme […]

Blahoslavenstvá sú portrétom Ježiša Krista

Blahoslavenstvá sú portrétom Ježiša Krista

Blahoslavenstvá, hoci sú protikladné, sú reálne. Nútia nás prizrieť sa tvárou v tvár skutočnosti, pred ktorou utekáme. Každé blahoslavenstvo nesie v sebe nádej – účasť na Božom kráľovstve. Blahoslavenstvá nám zjavujú Boha Otca, ktorý je empatický, milosrdný, jemný, trpezlivý, prinášajúci pokoj a potechu. Sú portrétom Ježiša Krista. Každé blahoslavenstvo sa najprv napĺňa na ňom, na Márii a všetkých svätých. […]

Viera prináša nádej a zmenu

Ježiš sa zaradoval v Duchu Svätom a velebil svojho Otca, lebo Židia prijali svedectvo o ňom už bezprostredne od jeho učeníkov. Ježiš prežíva radosť z ovocia služby a nahlas zvelebuje svojho Boha, Otca. Viera nie je výlučne oblasťou ľudí, ktorí sú vzdelaní, majú vplyv vo svete alebo sú náboženskí vodcovia či proroci… Viera sa môže rodiť aj v srdciach jednoduchých, odmietnutých […]

Nepozerajme na zisk, investujme do lásky

Nepozerajme na zisk, investujme do lásky

Oko za oko, zub za zub! Niečo za niečo! Nikto nám nič zadarmo nedá! Poznáte takéto slovné spojenia? Mnohí ľudia ich možno používajú i dnes a mnohí sa nimi aj riadia. Ježiš pre nás kresťanov posúva hranicu lásky úplne niekam inam. Pozýva nás urobiť hostinu pre takých, ktorí nám nemajú ako vrátiť. Akoby nám hovoril, že nemáme […]

Odmenou za trpezlivosť je dar väčšieho dobra

Odmenou za trpezlivosť je dar väčšieho dobra

Asi každý z nás už niekedy stál v rade. V rade na zmrzlinu, u doktora, v potravinách pri pokladni alebo na kúpalisku, či kdekoľvek inde. A museli sme byť trpezliví. V dnešnom evanjeliu počujeme o mýtnikovi Zachejovi, ktorý chcel vidieť Ježiša. Chcel sa s ním stretnúť, hoci aj z diaľky. A preto, keď sa už nemohol dostať pomedzi ľudí, vyšiel na strom figovníka. Bol trpezlivý, vedel […]

Vyberajme si posledné miesto ako Ježiš

Vyberajme si posledné miesto ako Ježiš

Sú príručky bontónu, aby sa človek v spoločnosti nestrápnil, ale aby, naopak, dokázal zo spoločenského kontaktu vyťažiť čo najviac. Aj Ježišova rada o finte, ako dospieť k dobrému postu v zasadacom poriadku, zdanlivo patrí do podobného žánru. Ale nie skutočne. A dokonca by bola aj dosť riskantná. Zdá sa ti, že patríš hore? Dáš sa na posledné miesto, aby ťa […]

Dovoľme Pánovi, aby nás objal a naplnil

Dovoľme Pánovi, aby nás objal a naplnil

Už na prvých hodinách náboženstva sa učíme, že modlitba je rozhovor s Bohom. Rozhovor by mal byť interakciou na oboch zúčastnených stranách, nie monológom jednotlivca. Je isté, že Ježiš sa často rozprával so svojím Otcom a rád sa utiahol na osamelé miesto. Táto stať zo Svätého písma nám hovorí, že Ježiš sa modlil celú noc a potom si […]

Odmietaním Božieho slova ubližujeme sami sebe

Odmietaním Božieho slova ubližujeme sami sebe

Dnešné Ježišove slová sú sondou do Božieho srdca, ktoré túži zhromaždiť svoje deti. Nestretávame iba náboženského vodcu, ale skutočného Otca. Ukazuje ostrý kontrast medzi nepriateľským chovaním Jeruzalemčanov, ktorí nedokážu prijať posolstvo, a Otcom, ktorý chce uchrániť svojich a vziať ich pod svoje krídla. Prečo je v nás toľko vzdoru? Prečo je nám vždy bližšia rebélia? Nenazdávajme sa, že […]

Každý je môj brat či sestra

Každý je môj brat či sestra

Vykúpení sme boli všetci smrťou a zmŕtvychvstaním Ježiša Krista, nášho Pána. Spasení budeme, keď ten zázrak vykúpenia nestratíme alebo si ho nenecháme ukradnúť. Keď sa budeme vážne snažiť o vlastnú spásu. Aby sme následne pochopili, že nemôžeme byť spasení sami a izolovaní. Ale len keď sa náš život stane službou druhým, keď budeme prakticky zrkadliť Lásku s veľkým L. […]

Veci sa ukážu, len vydržme

Veci sa ukážu, len vydržme

Ježiš práve niekoho zázračne uzdravil. Len tak, akoby mimochodom. Ale v sobotu. A to sa predsa nepatrí. Na sobotu platia špeciálne pravidlá. A Ježiš ich zrušil. Nie pravidlá, ale farizejov. A potom odrazu rozpráva o záhradke a kuchyni, kríkoch a kysnutom ceste… Božie kráľovstvo? Presahuje chápanie. Nedá sa úplne opísať, ale funguje. Je ako niečo, čo poznáme a vidíme naokolo. Je naozajstné. Kľúčovým […]

Je pre nás nedeľa dňom jasania?

Je pre nás nedeľa dňom jasania?

Sobota bola u Židov dňom slobody. Mali sa oslobodiť od práce, obdivovať a ďakovať Bohu za to, čo pre nich urobil, ďakovať za oslobodenie z Egypta… Bol to teda deň jasania. Je zvláštne, ako nedokázali udržať „ducha“ soboty. A nepohlo nimi ani oslobodenie ženy od zotročenia diablom. „Zbožní“ Židia sa dostali úplne mimo Pánovho úmyslu. Kresťania presunuli oslavy, ďakovania […]

V modlitbe nechajme priestor Bohu

V modlitbe nechajme priestor Bohu

Ježiš učil svojich učeníkov modliť sa pri viacerých príležitostiach. Nežiadal veľa slov, ako ich v modlitbe hromadili pohania. Oni chceli naliehaním presvedčiť boha, aby zmenil svoj postoj a bol spokojný s tým, s čím sa uspokoja oni. Taký je prvý model modliacich sa. Mýtnik svojimi slovami vyznáva spoznanú pravdu o sebe a o svojej hriešnosti. Nepresviedča Boha o svojich plánoch a predstavách. Jeho modlitba […]

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Téma+