Akým hosťom som ja?

Akým hosťom som ja?

Ježiš znova hovoril veľkňazom a starším ľudu v podobenstvách: „Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Ale oni nechceli ísť.
Znova poslal iných sluhov s odkazom: ‚Povedzte pozvaným: Hostinu som už prichystal, voly a kŕmny dobytok sú pozabíjané a všetko je pripravené; poďte na svadbu!‘ Ale oni na to nedbali a odišli: jeden na svoje pole, iný za svojím obchodom. Ostatní jeho sluhov pochytali, potupili a zabili.
Kráľ sa rozhneval, poslal svoje vojská, vrahov zahubil a ich mesto podpálil.
Potom povedal svojim sluhom: ‚Svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodni. Choďte preto na rázcestia a všetkých, čo nájdete, zavolajte na svadbu.‘ Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých; a svadobná sieň sa naplnila hosťami.
Keď kráľ vošiel pozrieť si hostí, zbadal tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného odevu. Povedal mu: ‚Priateľu, ako si sem mohol vojsť bez svadobného odevu?‘ On onemel.
Tu kráľ povedal sluhom: ‚Zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte ho von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.‘
Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.“

Mt 22, 1-14

Opäť podobenstvo, ktoré sa dotýka tajomstva Božieho kráľovstva. Ježiš ho prirovnal ku kupcovi hľadajúcemu vzácnu perlu, k žene, ktorá vmiešava kvas do cesta, k žene hľadajúcej stratenú drachmu, k horčičnému zrnku… A teraz ku kráľovi, ktorý strojí svadbu synovi. Hostia pozvanie k plnosti svadobných osláv v štedrom kráľovstve ignorujú. Majú niečo „dôležitejšie“. Ďalší hostia síce prišli, no nie v svadobnom rúchu. A boli tam mnohí iní hostia, ktorí zažívali hojnosť a plnosť radosti a osláv. Akým „hosťom“ v Božom kráľovstve som v tejto chvíli ja?

TIP NA DNES:

Čo spravím s dnešným pozvaním na hostinu Božieho kráľovstva? Ako môžem v tomto dni žiť skutočnosť Božieho kráľovstva?

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00