Ani problémy neuhasia našu nádej

Ani problémy neuhasia našu nádej

Na ceste do Jeruzalema prechádzal pomedzi Samáriu a Galileu. Ako vchádzal do ktorejsi dediny, išlo oproti nemú desať malomocných mužov. Zďaleka zastali a hlasne kričali: "Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami!" Keď ich uvidel, povedal: "Choďte, ukážte sa kňazom!" A ako šli, boli očistení. Len čo jeden z nich spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a veľkým hlasom velebil Boha. Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu; a bol to Samaritán. Ježiš na to povedal: "Neočistilo sa ich desať? A tí deviati sú kde? Nenašiel sa nik okrem tohoto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu? A jemu povedal: "Vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdravila."

Lk 17, 11 – 19

Vďačnosť ako životný štýl je jednou z „mantier“ dnešného sekularizmu. Byť vďačný len tak – nikomu konkrétnemu… O čo viac by malo vzdávanie vďaky charakterizovať život Kristovho učeníka, ktorý si je dobre vedomý darov, čo dostal, a pozná aj ich štedrého a dobrého Darcu. No život nie je jednoduchý. Aj naša viera v Krista nás niekedy čosi stojí. Možno naše životné sny, možno popularitu alebo prítomnosť blízkych ľudí. Ak je však náš Boh všemohúci, potom má všetko vo svojich rukách. Ak nás navyše miluje, starosti, utrpenie a problémy môžu prísť, ale hlbokú radosť a nádej, ktoré pochádzajú z našej viery, neuhasia.

TIP NA DNES:

Zverím Pánovi jednu konkrétnu záležitosť, ktorá ma trápi.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00