Dokážeme spoznať Pána, keď sa k nám prihovára?

Dokážeme spoznať Pána, keď sa k nám prihovára?

Mária Magdaléna nespoznala Pána. Chodila s ním tak dlho, sedela pri jeho nohách, sledovala jeho skutky a počúvala jeho učenie. Určite poznala nielen jeho tvár, ale aj hlas. Napriek tomu si ho v záhrade po jeho zmŕtvychvstaní pomýlila so záhradníkom. Možno ju smútok a bolesť ohlušili natoľko, že nespoznala jeho hlas, kým ju priamo neoslovil menom. Až vtedy jej […]

Boh je prvý, kto o nás sníva tie najodvážnejšie sny a uschopňuje nás v ich realizovaní

Boh je prvý, kto o nás sníva tie najodvážnejšie sny a uschopňuje nás v ich realizovaní

Dôvera. To je kľúčové slovo dnešného evanjelia. Dôvera, že Otec pozná, že sa postará a dá nám viac, ako len to nevyhnutné. Dôvera, že je s nami aj v utrpení, že v nedostatku ukáže svoju štedrú ruku, a že pozná aj naše najtajnejšie sny. Niekedy sú práve tie niečím, čo nie sme ochotní Bohu prenechať. Máme strach, že ak […]

Je upokojujúce vedieť, že Ježiš má s nami len tie najlepšie úmysly

Je upokojujúce vedieť, že Ježiš má s nami len tie najlepšie úmysly

„Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.“ (Jn 10, 10) Tento verš z Písma už nejaký čas sprevádza našu rodinu. Často si ho pripomíname a povzbudzujeme sa ním. Je upokojujúce vedieť, že Ježiš má s nami len tie najlepšie úmysly. Myslím však, že v tomto odseku nehovorí len o živote, ktorý nás čaká vo večnosti. Verím, že chce, […]

Kam a ku komu prichádzam ja, keď mi je ťažko?

Kam a ku komu prichádzam ja, keď mi je ťažko?

Keď Židia Ježiša verejne obvinili z rúhania a odmietli ho ako Božieho syna, odišiel za Jordán – na miesto, kde ho Ján pokrstil, kde zažil prijatie, a kde začalo jeho verejné účinkovanie. Myslím, že verejné odmietnutie a navyše aj priame ohrozenie Ježišovho života ním otriaslo. Bol síce Bohom, no bol aj človekom a rovnako ako nám, ani jemu odmietanie, nenávisť a útoky […]

Ježiš pozná naše najvnútornejšie vnútro

Ježiš pozná naše najvnútornejšie vnútro

Kým je pre mňa Ježiš? Za koho ho považujem? Má v mojom živote naozaj také miesto, ktoré si zaslúži? Netvárim sa len naoko, že je môj Spasiteľ, Mesiáš, Kráľ, Záchranca, Priateľ…? Niekedy hráme hry aj sami pred sebou. Ani v hĺbke srdca si nedokážeme priznať, že žijeme iný život, ako sa tvárime. Ježiš však pozná […]

Učme sa reagovať zmierlivo a milosrdne ako Ježiš

Učme sa reagovať zmierlivo a milosrdne ako Ježiš

Farizeji a zákonníci vidia, že Ježiš sa prejavuje ako Mesiáš – uzdravuje, kriesi… robí zázraky. Namiesto toho, aby túto myšlienku prijali, však hľadajú dôvody, pre ktoré ním určite nebude. To nič, že nebudú logické… Pýcha im bráni pripustiť inú možnosť. Ježiš však aj týmto ľuďom prejavuje milosrdenstvo. Mohol by ich pritom nechať vo svojom omyle. Na […]

Ani problémy neuhasia našu nádej

Ani problémy neuhasia našu nádej

Vďačnosť ako životný štýl je jednou z „mantier“ dnešného sekularizmu. Byť vďačný len tak – nikomu konkrétnemu… O čo viac by malo vzdávanie vďaky charakterizovať život Kristovho učeníka, ktorý si je dobre vedomý darov, čo dostal, a pozná aj ich štedrého a dobrého Darcu. No život nie je jednoduchý. Aj naša viera v Krista nás niekedy čosi stojí. Možno naše […]

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Téma+