Ani v dnešný deň nás Ježiš neopúšťa

Ani v dnešný deň nás Ježiš neopúšťa

Zišiel do galilejského mesta Kafarnaum. Po sobotách ich učil a oni žasli nad jeho učením, lebo jeho slovo malo moc. V synagóge bol človek posadnutý duchom nečistého démona. Ten vykríkol veľkým hlasom: "Nechaj nás! Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský?! Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý." Ježiš mu pohrozil: "Mlč a vyjdi z neho!" Zlý duch ho hodil medzi nich, vyšiel z neho a neublížil mu. Všetkých pojal strach a navzájom si vraveli: "Čo je to za slovo, že mohutnou silo rozkazuje nečistým duchom a oni vychádzajú?" A chýr o ňom sa rozšíril po celom kraji.

Lk 4, 31 – 37

Zostúpme v duchu s Ježišom do galilejského mesta Kafarnaum a vnímajme úžas tých ľudí, ktorí počúvali jeho slovo. Galilea je symbolom našej každodennosti. Vojdime v tejto chvíli s Ježišom do nej, do toho, čo práve prežívame, uprostred čoho sa nachádzame. Ktoré Božie slovo v nás v poslednom čase spôsobilo úžas? Kedy to bolo, keď sme cítili jeho moc – podoprelo nás, pritúlilo, dodalo nám nádej, posilnilo vedomie našej hodnoty…? Spomíname si? Ani v dnešný deň nás Ježiš neopúšťa. Vojdime doň s ním, s jeho mocným slovom: „Si drahý mojim očiam, vzácny a ja ťa milujem. Neboj sa, veď som s tebou ja“ (porov. Iz 43, 4 – 5).

TIP NA DNES:

Napíšem si na papier to Božie slovo, ktorého moc som v poslednom období výrazne pocítil vo svojej každodennosti. Budem ticho žasnúť nad jeho mocou v mojom živote.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00