“Vdýchnime” do srdca vedomie, že nás Otec miluje

“Vdýchnime” do srdca vedomie, že nás Otec miluje

Učeníci sa natešení vracajú z misie a Ježiš sa teší. Toto plesanie Ježiš vnáša do rozhovoru so svojím Otcom, do modlitby. Spolu s učeníkmi sa zahľaďme na Ježiša a započúvajme sa do jeho modlitby zvelebenia. Dovoľuje nám to. Túži, aby sme videli jeho šťastie z toho, že Otcova láska prúdi aj do nášho srdca, že „vidíme očami srdca“, že on […]

Božie slovo nás volá zísť z povrchnosti

Božie slovo nás volá zísť z povrchnosti

Ježiš so smútkom odhaľuje motívy konania farizejov a zákonníkov. Aké sú naše motívy? Prečo my v tejto chvíli čítame Božie slovo na dnešný deň? Aby nám cez toto slovo osvetlil Pán dnešný deň? Aby nás posilnilo, vzpružilo, upokojilo? Aby sme v ňom precítili Božiu lásku a starostlivosť o nás v našej každodennosti? Alebo preto, aby sme si „odfajkli“, že to už […]

Pán nás posiela tam, kam sa sám chystá ísť

Pán nás posiela tam, kam sa sám chystá ísť

Ježiš posiela učeníkov pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť. Posiela ich pred svojou tvárou. Jeho tvár je tá, z ktorej žiari láska: „Si drahý mojim očiam, vzácny a ja ťa milujem. Neboj sa, veď som s tebou ja“ (porov. Iz 43, 4 – 5). Plniť zverenú misiu […]

Ani v dnešný deň nás Ježiš neopúšťa

Ani v dnešný deň nás Ježiš neopúšťa

Zostúpme v duchu s Ježišom do galilejského mesta Kafarnaum a vnímajme úžas tých ľudí, ktorí počúvali jeho slovo. Galilea je symbolom našej každodennosti. Vojdime v tejto chvíli s Ježišom do nej, do toho, čo práve prežívame, uprostred čoho sa nachádzame. Ktoré Božie slovo v nás v poslednom čase spôsobilo úžas? Kedy to bolo, keď sme cítili jeho moc – podoprelo nás, pritúlilo, […]

Ak naše srdce vidí Ježiša, zostáva pokojné

Ak naše srdce vidí Ježiša, zostáva pokojné

Keď Herodes počúval o Ježišovi, nevidel v ňom Ježiša, ale Jána Krstiteľa. Herodes tak svedčí o tom, že zotrvávanie v hriechu deformuje videnie skutočnosti. Naše dni plynú a Ježiš je počas nich s nami. Vidia ho oči nášho srdca? Podopiera nás vedomie Božej láskyplnej blízkosti v tom, čo práve prežívame? Ak ho uprostred našej každodennosti nespoznávame, môžeme sa zamyslieť, či to nie […]

Nebojme sa! Pán je s nami

Nebojme sa! Pán je s nami

Dnes je sviatok uprostred týždňa. Je tu príležitosť „nadýchnuť sa“ pri uvedomení si posolstva dnešného evanjelia. Ježiš, ten, ktorý nás miluje a ktorému je daná všetka moc, nás s dôverou posiela: „Choďte… Ja som s vami po všetky dni – teraz, dnes i zajtra – až do skončenia sveta.“ Áno, nezriedka si znova potrebujeme uvedomiť, že tam, kde sme, […]

Ježiš je hospodár, ktorý dáva, čo potrebujeme

Ježiš je hospodár, ktorý dáva, čo potrebujeme

Sadnime si na začiatku nového týždňa k Ježišovým nohám. Pozerá na nás s láskou… a hovorí o našom živote, s akou láskou ho tvoril. Vinica – to je náš život, to je týždeň, ktorý je pred nami, je to náš dnešný deň. On je hospodár, ktorý dal do nášho života všetko, čo potrebujeme na to, aby sme prinášali dobré ovocie. […]

Ježiš je život v plnosti

Ježiš je život v plnosti

V duchu sa prenesiem do tej atmosféry, keď Ježiš hovorí svoju rozlúčkovú reč. Chce ešte zdôrazniť to najdôležitejšie… Som s ním na konci pracovného týždňa. Aký bol? Ako sa cítim? Ježiš sa teraz zahľadel na mňa pohľadom plným lásky, pohľadom, ktorým preniká až do hlbín môjho srdca. Vidí všetko, čo sa tam deje, vie, ako mi práve […]

Ježiš túži byť s nami. A čo my?

Ježiš túži byť s nami. A čo my?

Je streda Svätého týždňa. Apoštol Matúš zaostruje v evanjeliu dnešného dňa na Judáša, jedného z Dvanástich. Ježiš ustanovil Dvanástich, aby boli s ním (porov. Mk 3, 14). Byť s ním… Byť s niekým môže priniesť prehĺbenie vzťahu – ako keď dvaja manželia, ktorí ticho sedia vonku na lavičke, bez slov vnímajú svoju vzájomnú lásku. Byť s niekým však nemusí s kvalitou vzťahu […]

Vojdime do samoty a oprime sa o Ježiša

Vojdime do samoty a oprime sa o Ježiša

Po týždni je tu opäť nedeľa. Predstavujem si Ježiša a apoštolov, ktorí pred pár dňami počuli predpoveď o Ježišovom utrpení a smrti – sú smutní, vystrašení a aj unavení po výstupe na vysoký vrch. Aký bol tento môj uplynulý týždeň? Mám i ja také miesto, kde môžem vojsť do samoty, oprieť sa o Ježiša, počúvať tlkot jeho srdca… a hlas Otca: „Ty […]

Si svetlo sveta

Si svetlo sveta

Je nedeľa. Mám čas. Sedím na vrchu medzi tými, ktorým sa Ježiš prihovára. Ježiš pozerá na mňa s láskou a vidí všetko, čo sa odohráva v mojom srdci… Tu a teraz mi hovorí: „Si svetlo sveta.“ Nech tak dnes svieti tvoje svetlo pred ľuďmi, aby videli tvoje dobré skutky a oslavovali nášho Otca. Boh mi dáva pocítiť moju hodnotu, vzácnosť […]

Nechám na sebe spočinúť Ježišov prenikavý pohľad

Nechám na sebe spočinúť Ježišov prenikavý pohľad

Do dnešného dňa je mi darované slovo od evanjelistu Jána, milovaného učeníka, ktorý o sebe napísal, že je jeden z jeho učeníkov, ten, ktorého Ježiš miloval. Upriamuje moju pozornosť na počiatky vzťahu učeníkov s Ježišom. Bolo to stretnutie a Ježišov prenikavý, prijímajúci, láskyplný pohľad, ktorý nechali na sebe spočinúť aj Filip, aj Natanael. V priebehu dňa môžem nechať vedome na […]

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Téma+