Bdejme a modlime sa!

Bdejme a modlime sa!

"Ako bolo za dní Noema, tak bude aj za dní Syna človeka. Ľudia jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa keď Noe vošiel do korába. Tu prišla potopa a zahubila všetkých. Podobne ako to bolo za dní Lota: ľudia jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali ale v deň, keď Lot odišiel zo Sodomy, spustil sa oheň a síra z neba a všetkých zahubili. Priam tak bude aj v deň, keď sa zjaví Syn človeka. Kto bude v ten deň na streche a veci bude mať v dome, nech nezostupuje vziať si ich, a kto bude na poli, nech sa takisto nevracia nazad. Spomeňte si na Lotovu ženu. Kto sa bude usilovať zachrániť si život, stratí ho, a kto ho stratí, získa ho. Hovorím vám: V tú noc budú dvaja na jednej posteli: jeden bude vzatý a druhý sa ponechá. Dve budú spolu mlieť: jedna bude vzatá, druhá sa ponechá." ( Dvaja budú na poli, jeden bude vzatý, druhý sa ponechá.) Oni sa ho opýtali: "Kde, Pane?" On im povedal: "Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj orly."

Lk 17, 26 – 37

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, či ste pripravení na stretnutie s Ježišom? Také z tváre do tváre? Keďže ja mám už po päťdesiatke, povedal som si, že je najvyšší čas. Čas na lepšiu prípravu. Keď som hodnotil svoj život, videl som sa, ako si do dvadsaťpäťky užívam mladosť a potom ako s manželkou vychovávam a zabezpečujem deti. A teraz? V ďalších rokoch sa chcem dobre pripraviť na prechod. Či však nie som hlúpy?! Ešte dnes si ma Pán môže povolať do večnosti. Nevieme ani dňa, ani hodiny. A keď príde, nebude sa nás pýtať, koľko máme rokov. Ani či sme už stihli naplniť všetky naše životné sny. Preto bdejme a modlime sa!

TIP NA DNES:

Predstavím si dnešný deň ako ten posledný. A skúsim ho žiť podľa tejto predstavy.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00