Život nám nebol daný preto, aby sme ho premárnili

Život nám nebol daný preto, aby sme ho premárnili

„Kto si ty?“ pýtali sa Jána Krstiteľa kňazi a leviti. „Ja som hlas volajúceho na púšti: ,Vyrovnajte cestu Pánovi,‘ ako povedal prorok Izaiáš“ (Jn 1, 23). A kto som ja? Pýtame sa to niekedy? Aké máme poslanie na tomto svete? Boh má s každým z nás určitý plán. Dal nám na to potrebné dary, vlastnosti, celú výbavu. Zamýšľame sa […]

Bdejme a modlime sa!

Bdejme a modlime sa!

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, či ste pripravení na stretnutie s Ježišom? Také z tváre do tváre? Keďže ja mám už po päťdesiatke, povedal som si, že je najvyšší čas. Čas na lepšiu prípravu. Keď som hodnotil svoj život, videl som sa, ako si do dvadsaťpäťky užívam mladosť a potom ako s manželkou vychovávam a zabezpečujem deti. A teraz? V ďalších […]

Čisťme nádobu radšej zvnútra ako zvonka

Čisťme nádobu radšej zvnútra ako zvonka

Staručký slovenský kňaz, don Chosé, so smútkom rozprával o klientoch v domove pre seniorov, kde aj on trávi jeseň svojho života, že nedokážu prijať svoju nemohúcnosť, bolesť a postupné odumieranie. Povedať „fiat voluntas tua“ – „buď vôľa tvoja“ vôbec nie je ľahké. Je to však nevyhnutné. Frustrácia starých ľudí z choroby či staroby je veľakrát taká obrovská, až odpútava […]

Boh mi odpúšťa brvná. Odpustím aj ja smietky?

Boh mi odpúšťa brvná. Odpustím aj ja smietky?

„Ó, happy day! Ó, šťastný deň, keď Ježiš zmýva moje hriechy!“ spieva sa v známej gospelovej piesni. Áno, som šťastný, že vďaka Kristovej obeti mi nebeský Otec odpúšťa hriechy. Ale Ježiš nezomrel iba za mňa. Túži zachrániť i môjho brata, sestru, otca, mamu, kolegu, dokonca môjho nepriateľa. Odpúšťa aj im. Prečo tiež nie som ochotný odpustiť iným […]

Nájdime pravú lásku, ktorá učí odpúšťať

Nájdime pravú lásku, ktorá učí odpúšťať

Pripúšťam, že odpúšťať nie je vôbec jednoduché. Pozeráte sa pravidelne do zrkadla? Myslím, že mnohí z nás to robia každé ráno. Ale čo vidíme? Iba obal? Alebo ideme niekedy aj hlbšie? Verte mi, že ak budete pravidelne skúmať svoje vnútro, možno budete prekvapení. Možno až zhrození. Z vlastnej slabosti. No nebojme sa. Kričme na Ježiša z celej sily: […]

Vezmime dnes svoj kríž bez frflania

Vezmime dnes svoj kríž bez frflania

Rozhádanosť je príznačná pre túto dobu. Rozhádaní sú politici, príslušníci rôznych profesií, dokonca členovia rodín. Cítime však, že toto nie je ten nepokoj, o ktorom hovorí Ježiš. On sám je totiž tým, komu sa odporuje. Inými slovami hovorí, že láska rozdeľuje. Dokonca ju dáva do súvisu s krížom. „Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma…“ Aké ťažké. Vziať […]

Ježiš bol neuveriteľné pokorný

Ježiš bol neuveriteľné pokorný

„Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný.“ Vo vete z Písma, ktorá predchádzala tejto o poslušnosti Jozefovi a Márii, Ježiš hovorí, že je Synom nebeského Otca. Jedným dychom vyjavuje svoje Božie synovstvo, a pritom zostáva v poslušnosti ľudským autoritám, ktorým ho Otec na obdobie dospievania zveril. Boh je poslušný človekovi… Neuveriteľná pokora. Jej vrcholom je, samozrejme, poslušnosť až […]

Láska sa ťažko vkladá do slov

Láska sa ťažko vkladá do slov

Duch pravdy, Tešiteľ, Obhajca… Rôzne pomenovania Ducha Svätého, ktorý prichádza, aby nás povzbudil, aby prebudil našu vieru. Prijali sme ho už pri krste. A nie iba kúsok z neho, ale celého. So všetkými jeho darmi. V živote však prichádzajú momenty, keď nanovo zostupuje, aby pozdvihol sklesnuté srdce človeka a aby ho nanovo naštartoval. Môže to byť vo sviatosti birmovania […]

Žijeme dôstojnosť Božích detí?

Žijeme dôstojnosť Božích detí?

Záblesk viery u Nikodéma pre zázraky, ktoré Boží Syn robil, chce Ježiš posunúť ďalej. Nestačí byť ani znalcom Písma, ktorým Nikodém bezpochyby bol. Pre vzťah s Otcom je podmienkou znovuzrodenie zhora. V časoch Nikodéma aj tých dnešných. Prahnutie po zázrakoch či po schopnosti doslovne citovať celé state Písma môže v skutočnosti znamenať iba to, že si chceme uspokojovať vlastné […]

Milujeme Boha z celého srdca?

Milujeme Boha z celého srdca?

Najväčším príkazom je láska! O tej, ktorú si navzájom preukazujeme, teda o láske k ľuďom, píšu básnici, zaštiťujú sa ňou humanitné organizácie… Avšak milujeme Boha? Nie iba tak trochu, ale z celého srdca? Našu myseľ často zamestnávajú informácie z ďalekého sveta, zaoberáme sa neužitočnými vecami, na sociálnych sieťach vedieme nepodstatné debaty. Ale kde sa v našom dni nachádza Boh? Dávame mu […]

Ježiš nás stále posiela medzi ľudí

Ježiš nás stále posiela medzi ľudí

Robí nám problém prežehnať sa pred jedlom v zaplnenej reštaurácii či pozdraviť iného kresťana v prítomnosti neveriacich kresťanským pozdravom? Povedať napríklad Pochválený buď Ježiš Kristus!, Boh ťa žehnaj? Alebo sa na verejnosti, napríklad na lavičke v parku, pomodliť ruženec? Vravíme si, aké je to ťažké až nemožné. Bojíme sa, že by nás kolegovia a kamaráti vysmiali, ohovorili, odmietli… Pamätám […]

Vďaka pravidlám môžeme dosiahnuť pokoj

Vďaka pravidlám môžeme dosiahnuť pokoj

Každé spoločenstvo ľudí musí mať pravidlá, lebo bez nich by sme sa čoskoro „pozabíjali“. Napríklad bez dopravných značiek na cestách. Tam to platí dokonca bez tých úvodzoviek. Doslovne. Pokoj na cestách, ale aj v živote vo všeobecnosti môžeme dosiahnuť vďaka pravidlám, vďaka poriadku. Sám nebeský Otec nám prostredníctvom svätého Pavla o ňom hovorí v súvislosti s pokojom: „… veď […]

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Téma+