Bdejte a buďte pripravení!

Bdejte a buďte pripravení!

Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, veruže by bdel a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete. Kto je teda verný a múdry sluha, ktorého pán ustanovil nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával pokrm? Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. Veru, hovorím vám: Ustanoví ho nad celým svojím majetkom. Ale keby si zlý sluha v srdci povedal: "Môj pán voľajako nejde" a začal by biť svojich spolusluhov, jesť a piť s opilcami, pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká, a v hodinu, o ktorej sa nenazdá, oddelí ho a dá mu podiel medzi pokrytcami; tam bude plač a škrípanie zubami.

Mt 24, 42 – 51

V dnešnom slove Ježiš pokračuje v rozprávaní o posledných časoch a pozýva nás k dvom veciam. Ak chceme byť verní a múdri, musíme byť bdelí a pripravení. No a svoju bdelosť a pripravenosť môžeme upevňovať každodenným stretávaním sa s Bohom – v osobnej modlitbe, v Božom slove, v spoločenstve, vo sviatostiach. Tak budeme mať ten najlepší predpoklad, že našu pozornosť od podstaty (od tých najdôležitejších hodnôt života) neodvedie ani doba, ani okolnosti, ani dojmy, názory či pocity. Nie je to vždy jednoduchá cesta, ale jednoznačne stojí za to vydať sa ňou a držať sa jej. Pozvanie je jasné: „Bdejte a buďte pripravení!“

TIP NA DNES:

Naplánujem si svoje pravidelné stretnutia s Bohom na najbližší mesiac a upevním tak svoju duchovnú bdelosť a pripravenosť.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00