Žime vo vernosti a neminieme Božie načasovanie

Žime vo vernosti a neminieme Božie načasovanie

Simeon aj Anna mali jedinečnú skúsenosť stretnutia s Ježišom, ešte keď bol malým dieťaťom. Ako to, že rozpoznali Mesiáša? Zdá sa, že na to mali určité „predpoklady“. Simeon bol spravodlivý a nábožný muž, ktorý očakával Mesiáša, a Duch Svätý mu to zjavením potvrdil a vnuknutím ho priviedol k Ježišovi v ten správny čas. Anna neustále slúžila Bohu pôstom a modlitbami a neodchádzala z chrámu, […]

Nepohŕdajme malými začiatkami

Nepohŕdajme malými začiatkami

Malý začiatok – veľký záver. Aj takto by sa dalo v skratke preložiť dnešné evanjelium. Pán Ježiš prirovnáva Božie kráľovstvo k malému zrnku či kvasu (na iných miestach i k rybárskej sieti, kupcovi či pokladu ukrytému v poli). Zrnko aj kvas sú síce na začiatku svojej „cesty“ malé, ale v závere majú veľký vplyv na výsledok (strom, cesto, chlieb). A teda každé […]

Bdejte a buďte pripravení!

Bdejte a buďte pripravení!

V dnešnom slove Ježiš pokračuje v rozprávaní o posledných časoch a pozýva nás k dvom veciam. Ak chceme byť verní a múdri, musíme byť bdelí a pripravení. No a svoju bdelosť a pripravenosť môžeme upevňovať každodenným stretávaním sa s Bohom – v osobnej modlitbe, v Božom slove, v spoločenstve, vo sviatostiach. Tak budeme mať ten najlepší predpoklad, že našu pozornosť od podstaty (od tých najdôležitejších hodnôt života) neodvedie […]

Rozhodujme sa zasievať dobré semeno

Rozhodujme sa zasievať dobré semeno

V dnešnom úryvku nám Pán Ježiš približuje ďalší princíp fungovania Božieho kráľovstva – princíp sejby a žatvy. Keď zasejeme hoci drobné semienko, môže z neho vyrásť niečo veľké a priniesť veľkú úrodu. Čo zasievame my? Sú to semienka lásky, pokoja, dobroty, povzbudenia a odpustenia, alebo skôr semienka hnevu, neistoty, smútku, klamstva či ohovárania? Každé takéto semienko časom prinesie svoju úrodu. […]

Pozerajme sa na svet očami služby

Pozerajme sa na svet očami služby

Ježiš už tretíkrát predpovedá svoje umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie. Po prvej predpovedi si ho Peter zobral nabok a dohováral mu (porov. Mk 8, 31 – 33), po druhej predpovedi učeníci „nechápali toto slovo a spýtať sa ho báli“ a cestou sa medzi sebou hádali, kto z nich je väčší (porov. Mk 9, 30 – 35). Po tretej predpovedi to Zebedejovi […]

Namiesto frflania si dnes vyberme dôveru

Namiesto frflania si dnes vyberme dôveru

Židia chceli Ježiša kameňovať, a to nielen raz. Ježiš totiž hovoril niečo, čo ich vyrušovalo, čo im nedávalo zmysel, respektíve čo ich usviedčalo, že nerobia niečo dobre a potrebujú to zmeniť. Potrebujú sa zmeniť. Nebolo im to príjemné, a tak sa toho chceli zbaviť. Všetci máme k tomuto postoju blízko – zbaviť sa toho, čo nám prekáža. Hľadáme cestičky, […]

Buďme voči Ježišovi iniciatívni

Buďme voči Ježišovi iniciatívni

Dvanásť rokov. Žena dvanásť rokov trpela, Jairova dcéra mala dvanásť rokov, keď zomrela. V Biblii je toto číslo späté najmä s vyjadrením plnosti alebo kompletnosti. Ježiš teda vstupuje do životov týchto žien v tej najsprávnejšej chvíli – keď sa naplnil čas. V oboch prípadoch zázraku však iniciatíva nevyšla od Ježiša, ale od trpiacej ženy (dotyk jeho šiat), respektíve od […]

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Téma+