Bez prvého kroku sa nič neudeje

Bez prvého kroku sa nič neudeje

Apoštoli povedali Pánovi: „Daj nám väčšiu vieru!“
Pán vravel: „Keby ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši: ‚Vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora,‘ poslúchla by vás. Kto z vás, čo máte sluhu, ktorý orie alebo pasie, povie mu, keď sa vráti z poľa: ‚Hneď si poď sadnúť k stolu‘?
Vari mu nepovie skôr: ‚Priprav mi večeru, opáš sa a obsluhuj ma, kým sa nenajem a nenapijem; ty budeš jesť a piť až potom‘? Je azda povinný ďakovať sluhovi, že urobil, čo sa mu rozkázalo?
Tak aj vy, keď urobíte všetko, čo sa vám prikázalo, povedzte: ‚Sme neužitoční sluhovia; urobili sme, čo sme boli povinní urobiť.‘“

Lk 17, 5 – 10

Ježiš nám dnes hovorí, že nie je problém, že by sme mali málo viery, aj keď si to myslíme. Podobne si to mysleli aj apoštoli. Videli, že u nich sa veci až tak nehýbu a nedeje sa im v službe to čo Ježišovi. Problém, na ktorý ukazuje Ježiš, je ten, že nepoužívame tú vieru, ktorú už máme. Aj s maličkou vierou sa dajú „presádzať moruše“. Mnohokrát čakáme, aby nám Boh nejakým mimoriadnym spôsobom umožnil niečo spôsobiť, a pritom stačí iba veriť vierou, ktorú už máme, a urobiť prvý krok. Bez prvého kroku sa asi nič neudeje. A prvý krok spôsobuje, že naša viera vykročila do rizika a bude rásť.

TIP NA DNES:

Sú veci, v ktorých sa stále neviem rozhodnúť, neustále rozlišujem, a aj tak neviem, čo mám robiť. Dnes urobím v niektorej z nich (na začiatok najlepšie v nejakej menšej záležitosti) prvý krok. Vykročím.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00