Blahoslavení plačúci, lebo Ježiš je s nimi

Blahoslavení plačúci, lebo Ježiš je s nimi

Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich: Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami.

Mt 5, 1 – 12a

Na ceste do Božieho kráľovstva nás Ježiš pozýva k dokonalosti, svätosti. V blahoslavenstvách nám ponúka konkrétny spôsob, ako to dosiahnuť. Všimnime si, že ich logika je v silnom protiklade s logikou sveta. Veď kto vo svete by vnímal ako šťastných tých, ktorí plačú alebo sú hladní, smädní, prenasledovaní? Ježiš však hovorí, že práve oni sú blahoslavení. Prečo? Lebo Ježiš je s nimi, kráča vedľa nich, a keď je potrebné, nesie ich v náručí. Práve im Ježiš hovorí: „Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.“ Uvedomme si to vždy, keď aj nás život tlačí k zemi, keď musíme zápasiť o vernosť sebe a Bohu.

TIP NA DNES:

Dnes budem žiť niektoré z blahoslavenstiev.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00