Boh je láska a stvoril nás z lásky

Boh je láska a stvoril nás z lásky

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna.

Jn 3, 16 – 18

Prečo by Boh, ktorý tu bol od vekov, nič mu nechýba a je najmocnejší, stvoril nás ľudí takých, akí sme, a dovolil nám robiť na tejto zemi toľko chýb? Odpoveď je veľmi jednoduchá, a pritom taká náročná. Asi to nedokážeme na sto percent obsiahnuť, no náš Boh je láska a stvoril nás z lásky. Chcel nám dať zažiť všetko krásne a silné, čo na tomto svete máme. On tak miloval svet, že keď sme si ho hriechom pokazili, obetoval svojho Syna, aby sme opäť mohli žiť naplno a slobodní. Je to neuveriteľný a silný príbeh. A ja som stále čoraz vďačnejší za ten vzácny dar – život, ktorý mám – ten, čo Kristus sám skrze kríž mi daroval.

TIP NA DNES:

Pripomeniem si, za čo som v živote vďačný a aké je dobré a silné to, čo môžem žiť – Boh všetko stvoril tak zázračne! Nájdem desať vecí, za ktoré som vďačný.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00