Ježiš má autoritu uzdraviť každý neduh

Ježiš má autoritu uzdraviť každý neduh

Fascinuje ma, ako Ježiš vyzdvihol vieru stotníka. Tento muž zo svojich skúseností chápal, čo znamená byť podriadený, a zároveň rozumel používaniu autority, ktorá mu bola zverená. Ježiš má autoritu uzdraviť každý neduh a chorobu a stotník to nielen vedel, ale úplne v to dôveroval. Vedel, že na Ježišovo slovo sa musí všetko, čo je podriadené jeho autorite, pohnúť či […]

Jedinou správnou motiváciou služby je láska

Jedinou správnou motiváciou služby je láska

Nepriateľ sa v nás niekedy snaží usídliť skrze klamstvo menejcennosti a v mene pokory, ktorá je falošná, zabíja naše dary a poslanie. Pravda o Božej milosti totiž pokoruje človeka bez toho, aby ho ponížila, a vyvyšuje ho bez toho, aby ho nadúvala. Tento príbeh ukazuje, že pokora je kľúčová pre akúkoľvek službu v Božom kráľovstve. Nikdy neslúžme pre pozíciu alebo postavenie. Jedinou […]

V Kráľovstve neexistuje spiatočka

V Kráľovstve neexistuje spiatočka

„Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo.“ Tieto slová znejú tvrdo. No kráčam s Bohom dvadsaťdva rokov, odkedy som sa obrátil, a moja modlitba znela veľmi často takto: „Chcem ísť za tebou, prijímať denne zjavenie Božieho kráľovstva a neustále sa zameriavať na to podstatné. Nechcem dovoliť, aby svetské starosti udusili […]

Nasledujme poslanie, ktoré do nás Boh vložil

Nasledujme poslanie, ktoré do nás Boh vložil

Možno sme už odhalili, k čomu nás Boh pozval. No podobne ako Ježiš, aj my sa neraz ocitáme v situácii, keď nás ľudia v našom okolí začnú spochybňovať, závidieť nám alebo sa neveriacky čudovať. Fascinuje ma pokoj, ktorý ide z vety: „Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel.“ Ako keby sa nič nedialo. Toto nie je štandardné riešenie takejto situácie. […]

Viera aktivuje pohyb neba smerom na zem

Viera aktivuje pohyb neba smerom na zem

Je smutné, o koľko Božieho konania sa pripravujeme v spoločenstvách pre frflanie. Poznáte to? V spoločenstve či farnosti nájdeme frflošov, pochybovačov alebo takých ľudí, ktorým stačí to, čo majú. No verím, že sme boli povolaní a poslaní pre niečo viac, ako je toto. „A pre ich neveru tam neurobil veľa zázrakov.“ Viera aktivuje pohyb neba smerom na zem a to neraz […]

Nebojme sa čeliť tvárou v tvár i búrke

Nebojme sa čeliť tvárou v tvár i búrke

Apoštoli volajú na Ježiša a on zdanlivo tvrdo odpovedá: „… vy maloverní…“ Mojžiš s obrovským ničivým egyptským vojskom za chrbtom stojí pred Červeným morom, nevie, ako ďalej. Volá na Boha – a odpoveď? „Čo voláš ku mne? (…) Zdvihni svoju palicu a vystri ruku nad more…“ (Ex 12, 15 – 16). Akoby nám Boh chcel dať najavo, že do […]

Boh je láska a stvoril nás z lásky

Boh je láska a stvoril nás z lásky

Prečo by Boh, ktorý tu bol od vekov, nič mu nechýba a je najmocnejší, stvoril nás ľudí takých, akí sme, a dovolil nám robiť na tejto zemi toľko chýb? Odpoveď je veľmi jednoduchá, a pritom taká náročná. Asi to nedokážeme na sto percent obsiahnuť, no náš Boh je láska a stvoril nás z lásky. Chcel nám dať zažiť všetko krásne […]

Ježiš pozýva k vzájomnej službe

Ježiš pozýva k vzájomnej službe

Keď Ježiš umyl učeníkom nohy, povedal im: „Veru, veru, hovorím vám: Sluha nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal.“ Som presvedčený, že v tejto situácii nastalo veľa zvratov v myslení apoštolov. Na začiatku totiž hovorili: „Ty, učiteľ, predsa nebudeš umývať nohy nám – veď to je robota sluhov.“ […]

Dávame Boha vždy na prvé miesto?

Dávame Boha vždy na prvé miesto?

„Aj život položím za teba!“ – vyjadrili sme už niekedy niekomu takúto vetu? Možno sme to vyznávali v modlitbe či piesňach. No úprimne, koľkokrát sme postavili na prvé miesto v živote niečo iné ako Boha? Koľkokrát neodoláme pokušeniu alebo čas s Bohom dáme na posledné miesto? Našťastie máme možnosť pokánia. Na akúkoľvek chybu máme vždy možnosť reagovať v pokore […]

Pozeráme sa na ľudí cez filter neba?

Pozeráme sa na ľudí cez filter neba?

„Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach.“ Tento princíp nie je veru ľahkým pozvaním. Keď nám niekto ublíži a veľmi sa nás dotkne, prežívame obrovskú bolesť a odmietnutie. Pozeráme na neho cez tento filter, súdime ho, no tento človek medzitým možno činí pokánie, […]

Počúvame Ducha Svätého v nás?

Počúvame Ducha Svätého v nás?

Vyváženosť. Je také dôležité žiť vyvážene v rôznych oblastiach toho, čo spravujeme. Žijeme časy, keď je toho na nás stále veľa, a preto je extra dôležité dosiahnuť vyváženosť medzi prácou, rodinou, službou, voľným časom… No v tomto evanjeliu vidíme, že je ešte niečo dôležitejšie, a to, aby sme uprostred svojich vyvážených plánov nezabúdali byť citliví na Ducha. Aby sme […]

Nebojme sa vykročiť do neznáma

Nebojme sa vykročiť do neznáma

V dobe pred Ježišom žil ľud v očakávaní a mnohí vo svojom srdci uvažovali o Jánovi, že azda on je Mesiáš. No Ján hovorí: „Ja vás krstím vodou. No prichádza mocnejší, ako som ja“ (Lk 3, 16). A prichádza Ježiš – koná zázraky, dejú sa nadprirodzené veci a Ján rozlíši, že prišiel Boží Baránok, Mesiáš, učiteľ hodný nasledovania. Rozhodnutie ísť za […]

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Téma+