Boh je prvý, kto o nás sníva tie najodvážnejšie sny a uschopňuje nás v ich realizovaní

Boh je prvý, kto o nás sníva tie najodvážnejšie sny a uschopňuje nás v ich realizovaní

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nik nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone.
Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev?
Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú, ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú, a váš nebeský Otec ich živí. Nie ste vy oveľa viac ako ony?
A kto z vás si môže starosťami pridať čo len lakeť k svojmu životu?
A čo sa tak staráte o svoj odev? Pozrite sa na poľné ľalie, ako rastú: nepracujú, nepradú; a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol oblečený tak ako jediná z nich.
Keď teda Boh takto oblieka poľnú bylinu, ktorá dnes je tu a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás, vy maloverní?!
Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: ‚Čo budeme jesť?‘ alebo: ‚Čo budeme piť?‘ alebo: ‚Čo si oblečieme?‘! Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete.
Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.
Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia.“

Mt 6, 24-34

Dôvera. To je kľúčové slovo dnešného evanjelia. Dôvera, že Otec pozná, že sa postará a dá nám viac, ako len to nevyhnutné. Dôvera, že je s nami aj v utrpení, že v nedostatku ukáže svoju štedrú ruku, a že pozná aj naše najtajnejšie sny. Niekedy sú práve tie niečím, čo nie sme ochotní Bohu prenechať. Máme strach, že ak mu ich dáme, navždy o ne prídeme, že sa nikdy nenaplnia. Zabúdame však na to, že on sám je ten, ktorý nám ich dáva do srdca, že je Prvým, ktorý o nás sníva tie najodvážnejšie sny, a uschopňuje nás v ich realizovaní. Jediné, čo potrebuje, je naša dôvera, že má s nami ten najlepší úmysel a načasovanie.

TIP NA DNES:

Prednesiem dnes Bohu ako svojmu Otcovi jednu zo svojich nesplnených túžob alebo niektorý zo snov. Odovzdám mu to a vyznám, že vie, čo naozaj potrebujem.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00