Boh je veľký gavalier

Boh je veľký gavalier

A dodal: "Veru, hovorím vám: Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti. Ale vravím vám pravdu: Mnoho vdov bolo v Izraeli za dní Eliáša, keď sa zavrelo nebo na tri roky a šesť mesiacov a nastal veľký hlad po celej krajine. A ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, iba k onej vdove do Sarepty v Sidone. A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea, a ani jeden z nich nebol očistený, iba Sýrčan Náman." Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. Vstali, vyhnali ho z mesta a viedli do až na zráz vrchu, na ktorom bolo ich mesto postavené, a odtiaľ ho chceli zhodiť. Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel.

Lk 4, 24 – 30

Život dáva človeku priam nekonečné množstvo šancí. Tragédia mnohých spočíva v tom, že ich nevedia spoznať a využiť. Mnohé veľké šance sú ukryté v maličkostiach. Človek ich neraz minie, a to len preto, lebo nedokáže spoznať ich hodnotu. Azda by bolo dobré častejšie rozjímať o Ježišových slovách, ktoré nám odhaľujú hodnotu každého skutku: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25, 40). Každý skutok má obrovskú hodnotu. Dobročinnosť, nech by sa už týkala hoci aj drobností, nám otvára dvere k prijatiu veľkých milostí. Boh je veľký gavalier. I drobný skutok lásky odmieňa kráľovským spôsobom.

 

TIP NA DNES:

Urobím dnes dobrý skutok z lásky k Ježišovi.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00