Boh je veľmi blízko. V človeku, ktorý je vedľa nás.

Boh je veľmi blízko. V človeku, ktorý je vedľa nás.

Ježiš prišiel do svojej vlasti; jeho učeníci išli s ním. Keď nadišla sobota, začal učiť
múdrosť, ktorej sa mu dostalo, a zázraky, čo sa dejú jeho rukami?! Vari to nie je tesár, syn Márie a brat Jakuba a Jozesa, Júdu a Šimona? A nie sú tu s nami aj jeho sestry?“ A pohoršovali sa na ňom.
Ježiš im povedal: „Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti, medzi jeho príbuznými a v jeho dome.“ A nemohol tam urobiť nijaký zázrak, iba že vložením rúk uzdravil niekoľko chorých. A čudoval sa ich nevere.
Potom chodil po okolitých dedinách a učil.

Mk 6, 1 – 6

Vari to nie je tesárov syn? Ježiš vyrastal v Nazarete. Mnohí ho pokladali len za obyčajného Syna Márie a Jozefa. A pravda bola niekde inde. Ježiš bol Syn Boží. Bol tak blízko a predsa pre mnohých bolo toto tajomstvo vzdialené. Aj veľmi blízky človek, s ktorým sa dennodenne stretávame, môže byť pre nás prorokom, ktorého nám posiela do cesty Boh a túži prejaviť svoju moc a prihovoriť sa nám. Boh je veľmi blízko. V človeku, ktorý je vedľa nás. Uverme tomu a nechajme sa ním aj takto viesť.

TIP NA DNES:

Budem dnes veľmi pozorný na prítomnosť druhého človeka a s vierou očakávať, že Boh môže prehovárať a viesť ma aj cez neho.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00