Nechajme sa zaliať jeho láskou, ktorá má moc uzdraviť naše srdcia aj dnes

Nechajme sa zaliať jeho láskou, ktorá má moc uzdraviť naše srdcia aj dnes

„Hrot ostrý prešiel srdcom až, aby zachránil život náš. Krv s vodou z neho prúdila, by nás od hriechov obmyla.“ (Vešpery vo veľkom týždni, hymnus) Prebodnuté Ježišovo srdce. Nenávisť a násilie naráža na bezhraničnú lásku. Lásku, ktorá pochová v sebe všetko zlo. Skúsme si predstaviť, že sme práve teraz pod krížom a pozeráme na prebodnutý Ježišov bok. „Budú hľadieť na […]

Tma neistoty, nepokoja, smútku, či hriechu ustupuje a prichádza svetlo Božej slávy

Tma neistoty, nepokoja, smútku, či hriechu ustupuje a prichádza svetlo Božej slávy

Ježiš odišiel k Otcovi. Ako sám povedal, je to pre nás lepšie. No nenechal nás samých, poslal nám Tešiteľa – Ducha Svätého, ktorý je neustále prítomný. Duch Svätý je v nás a je schopný pôsobiť skrze nás tak, ako pôsobil skrze apoštolov. Tam, kde mu necháme priestor a spoľahneme sa na neho, nastáva zmena. Tma neistoty, nepokoja, smútku, či […]

Ježišova milosrdná láska nemá hraníc

Ježišova milosrdná láska nemá hraníc

Spomínam si na otázku jednej ženy na Modlitbách matiek: „Sestra, prečo ten Tomáš neveril apoštolom?“ Nie je jednoduché dať na to odpoveď. Tomáš potreboval uistenie, dôkaz. V tej chvíli mu nestačilo svedectvo bratov o vzkriesení a stretnutí sa s Ježišom. A možno presne tak ako Tomáš, aj my dnes opäť potrebujeme stretnúť Krista, aby sme mu viac uverili. Ježišova milosrdná […]

Tam, kde vstupuje Ježiš Kristus ako Pán, tam zlo nemá moc a musí ustúpiť

Tam, kde vstupuje Ježiš Kristus ako Pán, tam zlo nemá moc a musí ustúpiť

Tam, kde vstupuje Ježiš Kristus ako Pán, tam zlo nemá moc a musí ustúpiť. Aj v dnešnom evanjeliu vidíme, že nemý duch spútaval človeka, aby nemohol rozprávať. Ježiš pozná naše myšlienky. Pozná náš vnútorný svet. A túži doň vstúpiť a oslobodiť nás od všetkého, čo nás spútava. On najlepšie vie, čo a kedy potrebujeme. Dôverujme mu. V mojom živote sa už […]

Odhodím dnes negativizmus a prinesiem povzbudenie

Odhodím dnes negativizmus a prinesiem povzbudenie

Udalosti a skúsenosti nášho života majú silu nás ovplyvňovať. Môžu nimi byť ovplyvňované naše myšlienky, slová, postoje. Hoci ráno môžeme naplniť svoje srdce Pánovou prítomnosťou a jeho pôsobením, budeme sa počas dňa stretať aj s mnohými hriešnymi, negatívnymi postojmi, vecami, ktoré nás môžu poškvrniť. Ak ich prijmeme a necháme ich usadiť sa v našom srdci, budeme s nimi vnútorne […]

Boh nás aj dnes zalieva svojou láskou

Boh nás aj dnes zalieva svojou láskou

„Vtom, ako vystupoval z vody, videl otvorené nebo a Ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho. A z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.““ Ján Krstiteľ prišiel, aby upriamil náš pohľad na Ježiša, ktorý nás bude krstiť Duchom Svätým. Otcov hlas z neba a zostupovanie Ducha Svätého v podobe […]

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Téma+