Boh je záchrana

Boh je záchrana

Po ôsmich dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako sa počal v živote matky. Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone: "Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi," a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky.

Lk 2, 21 – 24

„Dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov“ (Mt 1, 21). Tieto slová anjela si Jozef vypočul vo sne. Poslaním Ježiša, ktorého meno znamená „Boh je záchrana“, bolo vyslobodiť ľud z hriechov. Ježiš uchopil význam svojho mena pevne do rúk a bol mu verný aj v rozhodujúcich okamihoch svojho života: „Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov“ (Mt 26, 28). Ježiš nezostal nič dlžný významu svojho mena. Vyslobodil nás z otroctva hriechu, vovádza nás do kráľovstva Otca, robí nás Božími deťmi. Honosím sa menom kresťan: patrím Kristovi, nasledujem ho. Som verný významu tohto mena?

TIP NA DNES:

Obnovím si krstné sľuby.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00