Bdejúci človek beží aj cez prekážky

Bdejúci človek beží aj cez prekážky

Život viery nie je šprint. Je to skôr beh na dlhé trate s prekážkami, pri ktorom je potrebné vyzbrojiť sa vytrvalosťou i trpezlivosťou a mať cieľ neustále „pred“ očami. Svätý Tomáš Akvinský nám pripomína, že „trpezlivým voláme niekoho nie preto, že neuteká pred tým, čo v prítomnosti škodí, ale preto, že sa tým nedá neprimerane zarmútiť“. Život viery prináša […]

Ježiš sám je naplnením soboty

Ježiš sám je naplnením soboty

Keď v Lukášovom evanjeliu prichádzajú za Ježišom ľudia s prosbou o uzdravenie, robia to vždy v iný deň ako v sobotu. No keď Ježiš sám iniciuje uzdravenie nejakého človeka, robí to práve v sobotu. Ježiš tak chce zjaviť nielen svoju božskú identitu, ale aj poukázať na skutočný význam soboty. V tento deň si Izraeliti pripomínali, ako ich Boh vyslobodil z Egypta, z jarma otroctva. […]

Meňme svoju moc na pomoc

Meňme svoju moc na pomoc

Len pred pád veršami apoštoli Jakub a Ján zahliadli jas Ježišovej slávy pri jeho premenení a zakúsili chuť jeho božskej moci pri zázračnom rozmnožení chleba. Okúsili Ježišovu slávu a moc, no ešte nepochopili jeho poslanie. Aj preto chceli využiť Ježišovu moc nesprávnym spôsobom. Ježiš ich pokarhal. Vidina moci v akejkoľvek, i v tej najvšednejšej podobe je azda najväčším pokušením človeka. Moc […]

Cez kríž môže Ježiš rozšíriť naše srdce

Cez kríž môže Ježiš rozšíriť naše srdce

Kresťan nasleduje Krista – nielen vtedy, keď to nič nestojí, ale i vtedy, keď to niečo stojí. Každý jeden z nás má nejaký kríž (choroba, nezhody vo vzťahoch, znášanie klamstiev). Niekedy prosíme Boha o to, aby nás kríža zbavil. On to môže urobiť! Ale často nám naše kríže ponecháva. Totiž aj skrze ne dokáže posilniť našu vieru, rozšíriť […]

Nemeňme zmysel Božieho slova!

Nemeňme zmysel Božieho slova!

Nebeské kráľovstvo je „sieť“, ktorá má kapacitu zachytiť skutočne „všetky druhy“ ľudí na svete. Je to sieť ponúkaná všetkým. No „na konci sveta“ príde k oddeleniu „zlých od spravodlivých“. Na začiatku sieť pre všetkých, na konci oddelenie. Ako často sa dnes stretávame s prekrúcaním tohto poradia! Na začiatku vytvárame rôzne neopodstatnené delenia, bubliny, ostrovy ľahostajnosti. Vyhasína v nás […]

Pravá láska je zraniteľná

Pravá láska je zraniteľná

Charles Péguy raz opísal príbeh o istom človeku, ktorý po smrti prišiel do neba. Pristavil sa pri ňom anjel a povedal mu: „Ukáž mi svoje rany.“ Človek mu odvetil: „Rany? Žiadne nemám.“ Anjel pokračoval: „Takže ty si na zemi nenašiel nič, za čo by si bol ochotný bojovať?“ Kristove rany nie sú len svedkami ľudskej krutosti. Sú […]

Vráťme slovám “áno” a “nie” ich pôvodnú krásu

Vráťme slovám “áno” a “nie” ich pôvodnú krásu

Áno – nie. Dve jednoduché slová, ktoré sa malé dieťa naučí používať medzi prvými. Dve jednoduché slová, ktoré sa dospelý človek naučí zneužívať medzi prvými. Naše odpovede „áno“ alebo „nie“ totiž niekedy (či často?) už neodrážajú realitu, ku ktorej sa pristupuje v pokore, ale skôr naše záujmy a výhody, ktoré vychádzajú z pýchy, ľahostajnosti či vypočítavosti. Človek znásilňuje […]

Sme povolaní kontemplovať dokonalý Obraz

Sme povolaní kontemplovať dokonalý Obraz

Ježiš je „obraz neviditeľného Boha“ (Kol 1, 15), je jeho ľudskou tvárou. Ježiš je Synom Otca – kto vidí Syna, vidí Otca, akoby mu z oka vypadol. Človek je stvorený na Boží obraz. Ježiš sa stal človekom, aby v nás tento obraz, poškodený prvotným hriechom a blednúci každým naším osobným hriechom, obnovil. V každom človeku ako vo svojom stvorení […]

Veríme tomu, že sme milovaní?

Veríme tomu, že sme milovaní?

Jánovo evanjelium nespomína žiadne Lazárovo slovo, nepredstavuje ani jeden jeho skutok. Lazár v evanjeliu nekoná, nie je subjektom konania. Veď najprv si ho podá choroba a smrť, Ježiš ho neskôr vzkriesi a stane sa tak objektom zvedavosti mnohých ľudí, ako i zloby veľkňazov. Lazár je znázornený skôr ako objekt konania. A predovšetkým je vykreslený ako objekt Ježišovej lásky, je jeho […]

Vidím bratov a sestry ako dar od Boha?

Vidím bratov a sestry ako dar od Boha?

O svätom Dominikovi Guzmánovi je známe, že takmer celú noc trávil v modlitbe v kostole. Počas bdenia navštívil každý oltár a strávil tam istý čas. Ale po polnoci zvykol v tichosti navštíviť spiacich bratov v dormitóriu, aby ich, ak to bolo potrebné, prikryl plachtou. Od návštevy Posvätna pri oltároch Dominik prechádzal k návšteve Posvätna prítomného vo svojich bratoch. Prinášať dar na oltár […]

Chvíľková žiadostivosť nás nikdy nenaplní

Chvíľková žiadostivosť nás nikdy nenaplní

Chvíľková žiadostivosť často vedie k tomu, že si človek neskôr želá, aby tá chvíľka nenastala. Herodes a Ján Krstiteľ o tom vedia svoje. Žiadostivosť po vlastnení, túžba po odplate, telesná žiadostivosť… Dať prednosť zážitku chvíľkového uspokojenia, a pritom nevidieť, že za horizontom chvíľkového vrcholu sa ukrýva pohorie trvalého pokoja a šťastia. C. S. Lewis nazval hriechy plynúce z neusporiadanej žiadostivosti ako […]

Boh je záchrana

Boh je záchrana

„Dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov“ (Mt 1, 21). Tieto slová anjela si Jozef vypočul vo sne. Poslaním Ježiša, ktorého meno znamená „Boh je záchrana“, bolo vyslobodiť ľud z hriechov. Ježiš uchopil význam svojho mena pevne do rúk a bol mu verný aj v rozhodujúcich okamihoch svojho života: „Toto je moja krv novej zmluvy, […]

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Téma+