Boh mi odpúšťa brvná. Odpustím aj ja smietky?

Boh mi odpúšťa brvná. Odpustím aj ja smietky?

Vtedy k nemu pristúpil Peter a povedal mu: "Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?" Ježiš mu odpovedal: "Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz. Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý bol dlžen desaťtisíc talentov. Ale pretože nemal skadiaľ vrátiť, pán rozkázal predať jeho aj jeho ženu aj deti i všetko, čo mal, a dlh splatiť. Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: "Pozhovej mi a všetko ti vrátim." A pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu. No len čo ten sluha vyšiel, stretol sa so svojím spolusluhom, ktorý mu dlhoval sto denárov. Chytil ho pod krk a kričal: "Vráť, čo mi dlhuješ!" Jeho spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: "Pozhovej mi a dlžobu ti splatím." On však nechcel, ale odišiel a vrhol ho do žalára, kým dlh nesplatí. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. A tak si ho pán predvolal a povedal mu: "Zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou?" A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi."

Mt 18, 21 – 35

„Ó, happy day! Ó, šťastný deň, keď Ježiš zmýva moje hriechy!“ spieva sa v známej gospelovej piesni. Áno, som šťastný, že vďaka Kristovej obeti mi nebeský Otec odpúšťa hriechy. Ale Ježiš nezomrel iba za mňa. Túži zachrániť i môjho brata, sestru, otca, mamu, kolegu, dokonca môjho nepriateľa. Odpúšťa aj im. Prečo tiež nie som ochotný odpustiť iným ľuďom? Mám potom vôbec právo očakávať Božie odpustenie pre seba samého? Veď on mi odpustil všetky hriechy. Minulé, súčasné a dokonca i tie, ktoré ešte len urobím. Prečo ja upozorňujem na smietku v oku svojho blížneho a zabúdam, že Boh mi už dávno odpustil brvná v tom mojom?

TIP NA DNES:

Skôr než vykročím do dňa, pospytujem si svedomie – porozmýšľam, komu som ešte neodpustil.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00