Boh nás miluje preto, lebo sme

Boh nás miluje preto, lebo sme

Vtedy mu priniesli deti, aby na ne položil ruky a pomodlil sa. Ale učeníci ich okrikovali. Ježiš im povedal: "Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo." Potom na ne kládol ruky a odišiel odtiaľ.

Mt 19, 13 – 15

Deťom patrí nebeské kráľovstvo. My sa niekedy snažíme Božiu lásku merať podľa našich výkonov, našich modlitieb, našich úspechov a na základe toho si odstupňujeme, ako nás má Boh rád. No dnešné evanjelium je dôkazom, že Boh nás nemiluje pre to, čo dokážeme. Veď hovorí, že takým, ako sú deti, patrí Božie kráľovstvo. Čo dokáže dieťa? Podáva nejaký výkon alebo sa modlí niekoľko hodín? Aké úspechy by sme mohli pripísať dieťaťu? Myslím, že odpoveď je nám veľmi dobre známa. A napriek tomu Ježiš hovorí, že ony sú tými, ktorým patrí nebeské kráľovstvo. Boh nás miluje preto, lebo sme, nie na základe toho, čo vieme.

TIP NA DNES:

Pôjdem na svätú omšu a tak poďakujem Bohu za jeho lásku.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00