Boh nerobí rozdiely medzi ľuďmi

Boh nerobí rozdiely medzi ľuďmi

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení!
Odpúšťajte a odpustí sa vám. Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona.
Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“

Lk 6, 36-38

Dnes nám Ježiš zjavuje, aký je náš Otec v nebi, aké je jeho srdce: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!“ Hovorí nám o tom, že Boh nerobí rozdiely medzi ľuďmi. A chce, aby sme sa mu v tomto podobali aj my. Ježiš nás učí, že naše správanie a postoje k iným sa nám vrátia. Ak sme viac kritickí, než súcitní, tak sa kritiky dostane aj nám. Ale ak sme k druhým milosrdní a súcitní, štedrí, tou istou mierou budeme v týchto prejavoch lásky i my obdarovaní. A Ježiš neklame, vie, že čo zasejeme, to budeme aj žať. Chce aby cez naše milosrdenstvo ľudia spoznali, že on, náš Boh, je ku nám milosrdný. Ku každému, bez rozdielu.

TIP NA DNES:

Aspoň malým skutkom milosrdenstva (modlitba, úsmev, pochvala, vypočutie, zhovievavosťou a pod...) prejavím dobro človeku, ktorý mi je nesympatický, ktorého mi nie je ľahko milovať. (Možno tým človekom budem ja sám sebe...)

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00