Slová každého človeka máme posudzovať podľa ovocia jeho života

Slová každého človeka máme posudzovať podľa ovocia jeho života

V Starom zákone boli falošní proroci častí. Ježiš nás však upozorňuje, že ani za našich čias to nebude inak. Aj dnes je veľa tých, ktorí hlásajú to, čo chcú ľudia počuť, tvrdiac, že to je Božie posolstvo. Ježiš nás pobáda dávať si veľký pozor na tých, ktorých slová znejú zbožne, ale ich motiváciou i cieľom sú peniaze […]

Boh prebýva v každom človeku, ktorého dnes stretnem

Boh prebýva v každom človeku, ktorého dnes stretnem

Počas liturgického roku sa sústredíme hlavne na Ježišove tajomstvá. Ježiš nám zjavuje Otca, ale hovorí nám aj o Duchu, ktorý bol zoslaný do cirkvi a žije v srdci každého pokrsteného. V Kréde vyznávame, že všetkým trom osobám „sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva“. Slávime veľké tajomstvo – jediný Boh v troch osobách. Ešte väčšie tajomstvo je, že tento Boh […]

Vierou a dôverou získavame nebo

Vierou a dôverou získavame nebo

Dnešný úryvok je jednou z najdôležitejších pasáží Písma. Ukazuje nám, ako môžeme prísť k Otcovi. Ježiš je cestou, lebo je Boh i človek. Niet inej cesty. Ježiš nás dnes povzbudzuje: „Veríte v Boha, verte aj vo mňa.“ Aké podobné slovám sv. Faustíny: „Ježišu, dôverujem Ti!“ Vierou a dôverou získavame nebo. Viera v to, že Ježiš zaplatil svojou krvou za […]

Dni Veľkého týždňa nám pripomínajú Ježišovu lásku k nám

Dni Veľkého týždňa nám pripomínajú Ježišovu lásku k nám

Podaním smidky hostiteľ dával najavo, kto je jeho cteným hosťom. Týmto gestom Ježiš preukázal Judášovi, že ho miluje. On ako prorok presne vedel, čo urobí Judáš. Vedel aj o Petrovi, i všetkým ostatným predpovedá, že sa rozpŕchnu a nechajú ho samého. Neprestáva ich však milovať takých, akí sú. Ježiš presne vie, kedy ho hriechom zradíme. […]

Boh nerobí rozdiely medzi ľuďmi

Boh nerobí rozdiely medzi ľuďmi

Dnes nám Ježiš zjavuje, aký je náš Otec v nebi, aké je jeho srdce: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!“ Hovorí nám o tom, že Boh nerobí rozdiely medzi ľuďmi. A chce, aby sme sa mu v tomto podobali aj my. Ježiš nás učí, že naše správanie a postoje k iným sa nám vrátia. Ak sme viac kritickí, než súcitní, […]

Kristus nás pozýva vytvárať živé vzťahy

Kristus nás pozýva vytvárať živé vzťahy

Dnes slávime spomienku Timoteja a Títa – žiakov a pomocníkov sv. Pavla. Boh si ich vyvolil a Pavol v nich rozpoznal múdrych Božích mužov. Poslal ich slúžiť ako biskupov – jedného do Efezu a druhého na Krétu. Neprestal sa však o nich zaujímať. Písal im listy. Bolo pre neho dôležité vedieť, ako sa majú, čo prežívajú a taktiež sa chcel s nimi podeliť […]

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Téma+