Boh nie je kontrolór, ktorý hľadá chybu

Boh nie je kontrolór, ktorý hľadá chybu

Keď to Ježiš povedal, pozdvihol oči k nebu a hovoril: "Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba, tak, ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život. A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Ja som ťa oslávil na zemi: dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. A teraz ty, Otče, osláv mňa pri sebe slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet. Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli a dal si ich mne a oni zachovali tvoje slovo. Teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba, lebo slová, ktoré si ty dal mne, ja som dal im. A oni ich prijali a naozaj spoznali, že som vyšiel od teba, a uverili, že si ma ty poslal. Za nich prosím. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. A všetko, čo je moje, je tvoje, a čo je tvoje, je moje. A v nich som oslávený. Už nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe. Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my."

Jn 17, 1 – 11a

Ježiš sa modlil za všetkých ľudí, ktorých mu Boh dal. A ja som jedným z nich. Modlí sa, aby sme boli chránení pred zlým. A jeho modlitba je vypočutá. Porazil satana, mocnosti temnoty stratili moc v našich životoch. Vďaka Ježišovmu krížu bol zrušený súd nad hriechom. A pretože Ježiš znovu vstal, smrť bola porazená a my môžeme začať prežívať večný život tu a teraz. Ježiš sa za nás neustále modlí a jeho modlitby sú dostatočne silné, aby nás preniesli cez tento život do neba. Ježiš chce, aby sme mohli spočinúť v láske jeho Otca k nám. Chce, aby sme vedeli, že žiadny hriech nie je taký veľký, aby premohol jeho milosrdenstvo.

TIP NA DNES:

Naučím sa stáť na Ježišovom príhovore a budem mu dôverovať. Poďakujem Bohu za to, že nie je kontrolór, ktorý hľadá chybu, ale priateľ, ktorému záleží nielen naoko, ale naozaj, a preto urobí všetko, čo môže a vie.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00