Nesme Božie prisľúbenia a verme, že sa naplnia

Nesme Božie prisľúbenia a verme, že sa naplnia

Boh spojil dve ženy, ktoré navštívil anjel. Pre obe je stretnutie požehnaním a utvrdením vo viere v Božie konanie: Boh plní svoje prisľúbenia. Jedna pre druhú sú toho svedectvom. Navzájom sa držia vo viere, v očakávaní a nádeji. Spoločenstvo veriacich je požehnaním, ktoré pomáha posilňovať vieru v Boha a nepochybovať o jeho sľuboch, zvlášť keď čelíme výzvam. Tajomstvo viery predsa nie je […]

Božia láska nemá konca-kraja

Božia láska nemá konca-kraja

Tí okolo Ježiša neboli svätci. Chceli ho počúvať, lebo chceli žiť to, čo učí. I keď im to (asi) nie vždy vyšlo… A aj dnes Boh pred celým svetom vystiera ruku nad nás, svojich učeníkov, a hovorí: „Hľa, moji bratia.“ Božia láska nikdy neklame, nikdy nezabudne, nikdy nerobí kompromisy, nikdy nás nesklame. Je dôsledná, neochvejná, bezpodmienečná, nepoľavuje a je […]

Na čom stojí naša viera?

Na čom stojí naša viera?

Farizeji boli zaslepení pre milosť Ducha, pre Božiu milujúcu prítomnosť a prozreteľnosť, v ktorej sa napĺňala Božia vôľa. Mali svoju pravdu, a tak zostali bez Božej pravdy. Mali svoje cesty, a tak zostali mimo Božích ciest. Mali svoje zásluhy, a tak zostali bez Božieho milosrdenstva. Mali svoje spôsoby, a tak zostali mimo Božej pomoci. A v tom „svojom“ boli silní, úspešní, múdri, dobrí, […]

Ježiš sa na nás pozerá očami milosrdenstva

Ježiš sa na nás pozerá očami milosrdenstva

Povolanie Matúša sa rozhodne nepáčilo farizejom a nestretlo sa s pochopením ani u ostatných učeníkov. A Ježiš to vie. Vie, že medzi Židmi a vyberačmi daní vládne odpor. Vie, ako sa na vyberačov daní pozerajú iní. Vie, že tráviť čas s hriešnikmi je nepopulárna voľba. No nič z toho ho nezaujíma, nestará sa o ich námietky. Zaujíma ho len záchrana duší. Zavolať Matúša, […]

Dovolíme Ježišovi dotknúť sa nášho srdca?

Dovolíme Ježišovi dotknúť sa nášho srdca?

Veríme, že Ježiš priniesol dobrú a radostnú zvesť. No tomuto mladému mužovi sa to, čo počul, pravdepodobne nezdalo také „dobré“, keďže to žiadalo extrémne rozhodnutie a odhodlanie. Cesta domov, ktorú absolvoval bohatý mladík po tom, čo počul od Ježiša takúto výzvu, musela byť oveľa dlhšia ako inokedy. Hlavou mu neustále znelo, čo má robiť. Presne vedel, čo […]

Intenzívne sa trénujme v milosrdenstve!

Intenzívne sa trénujme v milosrdenstve!

Farizeji boli veľmi nábožní čo do formy, no žili bez hlbšieho prežívania toho, čo Pán prikazuje – nekládli na prvé miesto milosrdenstvo, hoci to už prorok pripomínal. Hoci boli vernými strážcami Zákona, navonok dávali najavo, že nepoznajú Božie srdce! Je to, akoby nám darovali balíček s darom vo vnútri, a my namiesto toho, aby sme si pozreli […]

Najväčšou odmenou je žiť v Božej láske

Najväčšou odmenou je žiť v Božej láske

Farizejské hnutie bolo pôvodne úprimné, jeho členovia sa chceli postaviť za vieru. Neskôr sa to však zvrhlo iba na vonkajšie skutky. Stratila sa prvotná láska a začala sa hľadať „náhrada odmeny“. Ježiš svojim učeníkom hovorí: „Radujte sa (…), lebo máte veľkú odmenu v nebi!“ (Lk 6, 23). Sme pútnikmi na tomto svete, no veľmi dobre si uvedomujeme, […]

Boh nie je kontrolór, ktorý hľadá chybu

Boh nie je kontrolór, ktorý hľadá chybu

Ježiš sa modlil za všetkých ľudí, ktorých mu Boh dal. A ja som jedným z nich. Modlí sa, aby sme boli chránení pred zlým. A jeho modlitba je vypočutá. Porazil satana, mocnosti temnoty stratili moc v našich životoch. Vďaka Ježišovmu krížu bol zrušený súd nad hriechom. A pretože Ježiš znovu vstal, smrť bola porazená a my môžeme začať prežívať večný život […]

Boh nikdy nezrádza svoj ľud

Boh nikdy nezrádza svoj ľud

„Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli?“ Ale to povedal len preto, že ho skúšal. Lebo sám vedel, čo urobí. Bolo jasné, že Ježišovi učeníci nemajú prostriedky na to, aby pomohli týmto ľuďom dostať sa z ich ťažkostí. A predsa Písmo hovorí: „To povedal len preto, že ho skúšal.“ Boh môže dovoliť, aby sa naše problémy stali […]

Sme pripravení zmeniť svoj život?

Sme pripravení zmeniť svoj život?

Tridsaťosem rokov bol chorý muž presvedčený, že musí prísť k vode, aby bol uzdravený, a teraz mu má stačiť slovo „vstaň“. Naozaj? Takto ľahko? Riešením všetkých problémov je naozaj bezpodmienečne nasledovať Kristove pokyny. Všetci potrebujeme Boha, ktorý je ochotný vytiahnuť nás z našej vlastnej biedy do svojho úžasného svetla! Jedine on to môže urobiť a len s naším dovolením. Potrebujeme […]

Chceme robiť veľké veci pre Ježiša?

Chceme robiť veľké veci pre Ježiša?

Učeníci v evanjeliu zažili, ako Ježiš uzdravil mladého chlapca – po tom, čo oni sami dokázali svoju vlastnú neschopnosť čokoľvek pre neho urobiť. Teraz počúvajú, ako Ježiš opisuje, kam ho jeho život zavedie – k zrade, zatknutiu a smrti. To vôbec nie je ružový obraz budúcnosti. Keď si Ježiš všimol ich hádky, dostávajú od neho lekciu o tom, kde […]

Bohu na mne “šialene” záleží

Bohu na mne “šialene” záleží

Na ničom Ježišovi nezáležalo viac ako na tom, aby nasýtil duše svojich blížnych potravou svojej lásky a pravdy. Tento obetavý postoj prenikal do každého okamihu jeho pozemskej existencie a vyvrcholil v úplnej obeti jeho života na kríži. Niektorí z Ježišových príbuzných, ktorých pohľad bol až príliš ľudský, dokonca tvrdili, že Kristova oddanosť druhým je prehnaná. Ich jediným vysvetlením jeho […]

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Téma+