Boh nikdy nezrádza svoj ľud

Boh nikdy nezrádza svoj ľud

Potom Ježiš odišiel na druhý breh Galilejského čiže Tiberiadského mora. Šlo za ním veľké množstvo ľudí, lebo videli znamenia, ktoré robil na chorých. Ježiš vystúpil na vrch a tam si sadol so svojimi učeníkmi. Blízko boli židovské sviatky Veľkej noci. Keď Ježiš zdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľké množstvo ľudí, povedal Filipovi: "Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli?" Ale to povedal len preto, že ho skúšal. Lebo sám vedel, čo urobí. Filip mu odpovedal: "Ani za dvesto denárov chleba nebude stačiť, ak sa má každému ujsť čo len kúsok." Jeden z jeho učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra, mu povedal: "Je tu chlapec, ktorý má päť jačmenných chlebov a dve ryby. Ale čo je to pre toľkých?" Ježiš povedal: "Usaďte ľudí!" Na tom mieste bolo mnoho trávy. A mužov si tam posadalo okolo päťtisíc. Tu Ježiš vzal chleby, vzdával vďaky a rozdával sediacim; podobne aj z rýb, koľko chceli. Keď sa nasýtili, povedal svojim učeníkom: "Pozbierajte zvyšné odrobiny, aby nič nevyšlo nazmar!" Pozbierali teda a odrobinami z piatich jačmenných chlebov, ktoré zostali po tých, čo jedli, naplnili dvanásť košov. Keď ľudia videli, aké znamenie urobil, hovorili: "Toto je naozaj ten prorok, ktorý má prísť na svet." Ale keď Ježiš spoznal, že chcú prísť, zmocniť sa ho a urobiť ho kráľom, znova sa utiahol na vrch celkom sám.

Jn 6, 1 – 15

„Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli?“ Ale to povedal len preto, že ho skúšal. Lebo sám vedel, čo urobí.

Bolo jasné, že Ježišovi učeníci nemajú prostriedky na to, aby pomohli týmto ľuďom dostať sa z ich ťažkostí. A predsa Písmo hovorí: „To povedal len preto, že ho skúšal.“ Boh môže dovoliť, aby sa naše problémy stali takými veľkými a zúfalými, aby ukázal svoju moc. Chce, aby sme mu dôverovali a očistili svoje úmysly na našej ceste viery. Aký veľký je náš Pán v tom, že rieši neriešiteľné a robí možným nemožné. Lieči nevyliečiteľných, kriesi ľudí z mŕtvych, a čo je najdôležitejšie, obracia zblúdeného hriešnika. Nielenže „Bohu nič nie je nemožné“ (Lk 1, 37), ale ani nikdy neopúšťa a nezrádza svoj ľud.

 

TIP NA DNES:

Budem očakávať Božie konanie, pretože je milosrdný, a nenechám sa oklamať, že ma Boh skúša, či to zvládnem sám, či som dosť šikovný, dobrý, zbožný, …

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00