Boh nikoho nevylučuje zo svojej lásky

Boh nikoho nevylučuje zo svojej lásky

Choďte a hlásajte: "Priblížilo sa nebeské kráľovstvo." Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste; malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Neberte si do opaskov ani zlato ani striebro ani peniaze; ani kapsu na cestu si neberte ani dvoje šiat ani obuv ani palicu, lebo robotník si zaslúži svoj pokrm. Keď prídete do niektorého mesta alebo dediny, vypytujte sa, kto je vás tam hoden. Tam potom ostaňte, kým nepôjdete ďalej. Keď vojdete do domu, pozdravte ho! Ak ten dom bude toho hoden, nech naň zostúpi váš pokoj; ale ak toho hoden nebude, nech sa váš pokoj vráti k vám. A keby vás niekto neprijal, ani vaše slová nevypočul, z takého domu alebo aj mesta odíďte a straste si prach z nôh. Veru, hovorím vám: Krajine Sodomčanov a Gomorčanov bude v deň súdu ľahšie ako takému mestu.

Mt 10, 7 – 15

Ako krásne znelo v dnešnom evanjeliu, k čomu sme my kresťania poslaní. Znie to krásne, ale my vieme, ako žijeme vo svete. Nedokážeme ovládať sami seba, a tak vznikajú hádky, spory, nepriateľstvá. Keďže Boh miluje každého človeka, nepozná žiadnych nepriateľov. Aj keď sa niektorí stavajú voči nemu nepriateľsky, on napriek tomu nevylučuje zo svojej lásky nikoho. To všetko nám dáva nádej pre chvíľu, keď azda padneme či zlyháme. Ak sa v takejto chvíli obrátime k Bohu s prosbou o odpustenie, objavíme v ňom nie Boha plného hnevu, ale Boha, ktorý s láskou prichádza zdvihnúť svoje dieťa. Či je možné nemilovať takéhoto Boha?

TIP NA DNES:

Za čo dnes poďakujem Bohu?

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00