Boh o nás vie… Nebojme sa

Boh o nás vie… Nebojme sa

V sobotu učil v istej synagóge. Bola tam žena, ktorá osemnásť rokov mala ducha neduživosti. Bola zhrbená a nemohla sa ani trochu narovnať. Keď ju Ježiš zbadal, zavolal si ju a povedal jej: "Žena, si oslobodená od svojej choroby," a vložil na ňu ruky. Ona sa hneď vzpriamila a oslavovala Boha. Ale predstavený synagógy sa nahneval, že Ježiš v sobotu uzdravuje, i povedal zástupu: "Je šesť dní, keď treba pracovať; v tieto dni prichádzajte a dávajte sa uzdravovať, a nie v sobotu!" Pán mu odpovedal: "Pokrytci! Neodväzuje každý z vás v sobotu svojho vola alebo osla od jasieľ a nevodí ho napájať? A túto Abrahámovu dcéru, ktorú satan držal osemnásť rokov spútanú, nebolo treba vyslobodiť z tohoto puta hoci aj v sobotu?" Keď to povedal, všetci jeho protivníci sa zahanbili, ale ľudia sa radovali zo všetkých slávnych skutkov, ktoré konal.

Lk 13, 10 – 17

Pri duchovnom vedení členov malých stretiek sa uplatňovala aj táto zásada: každodenne si zapisovať, ako sa nám darí bojovať s našou hlavnou chybou. Dni, keď sa to darilo, a dni, keď človek prehrával. Vedomie zápasu, no rovnako aj vedomie, že jedine Boh môže všetko zmeniť tak, ako sa to modlil i Dávid: „Zmiluj sa nado mnou. Ty znič moju neprávosť. Obnov ducha pevného“ (porov. Ž 51). „Žena, si oslobodená od svojej choroby,“ počuje v synagóge Ježišove slová zhrbená žena, ktorú osemnásť rokov trápila choroba. Ona nejde ani len za Ježišom. Nič nežiada. On si ju nechá zavolať. Boh o nás vie… Nebojme sa.

TIP NA DNES:

Skúsim dnes na chvíľu vkročiť do chrámu a odovzdám Bohu svoj zápas s návykmi, chorobami, chybami.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00