Boh Otec vie aj naše málo premeniť na veľké požehnanie

Boh Otec vie aj naše málo premeniť na veľké požehnanie

Ježiš odišiel na druhý breh Galilejského čiže Tiberiadského mora. Šlo za ním veľké množstvo ľudí, lebo videli znamenia, ktoré robil na chorých. Ježiš vystúpil na vrch a tam si sadol so svojimi učeníkmi. Blízko boli židovské sviatky Veľkej noci. Keď Ježiš zdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľké množstvo ľudí, povedal Filipovi: „Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli?“ Ale to povedal len preto, že ho skúšal. Lebo sám vedel, čo urobí. Filip mu odpovedal: „Ani za dvesto denárov chleba nebude stačiť, ak sa má každému ujsť čo len kúsok.“ Jeden z jeho učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra, mu povedal: „Je tu chlapec, ktorý má päť jačmenných chlebov a dve ryby. Ale čo je to pre toľkých!?“ Ježiš povedal: „Usaďte ľudí!“ Na tom mieste bolo mnoho trávy. A mužov si tam posadalo okolo päťtisíc. Tu Ježiš vzal chleby, vzdával vďaky a rozdával sediacim; podobne aj z rýb, koľko chceli. Keď sa nasýtili, povedal svojim učeníkom: „Pozbierajte zvyšné odrobiny, aby nič nevyšlo nazmar!“ Pozbierali teda a odrobinami z piatich jačmenných chlebov, ktoré zostali po tých, čo jedli, naplnili dvanásť košov. Keď ľudia videli, aké znamenie urobil, hovorili: „Toto je naozaj ten prorok, ktorý má prísť na svet.“ Ale keď Ježiš spoznal, že chcú prísť, zmocniť sa ho a urobiť ho kráľom, znova sa utiahol na vrch celkom sám.

Jn 6, 1-15

Keď sa v dnešnom čítaní Ježiš pýta svojich učeníkov, kde nakúpia chleba pre toľkých ľudí, odpovede sú rôzne. Apoštol Filip rýchlo prepočíta všetky peniaze a usudzuje, že to nebude stačiť. Apoštol Ondrej si síce všimne, že nejaké jedlo so sebou majú, nechápe však, ako by to málo mohli na niečo použiť. Čítame však, že Ježiš vedel, čo urobí. Priniesol Otcovi to, čo mali k dispozícii a dobrotivý Otec to požehnal, rozmnožil a použil pre dobro všetkých. Ako často hľadíme na to, čo máme, len ľudskými očami a hovoríme Bohu, že to nestačí… No Boh Otec vie aj naše málo premeniť na veľké požehnanie. Ponúkneme mu dnes svoje málo?

TIP NA DNES:

Spíšem si na papier svoje dary a talenty (každý nejaké má, takže žiadne výhovorky!). Potom za ne Ježišovi poďakujem, ponúknem mu ich ako svojich päť chlebov a dve ryby a poprosím ho, aby ich premenil na požehnanie pre druhých.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00