Boh prebýva v každom človeku, ktorého dnes stretnem

Boh prebýva v každom človeku, ktorého dnes stretnem

Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali.
Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.
A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

Mt 28, 16-20

Počas liturgického roku sa sústredíme hlavne na Ježišove tajomstvá. Ježiš nám zjavuje Otca, ale hovorí nám aj o Duchu, ktorý bol zoslaný do cirkvi a žije v srdci každého pokrsteného. V Kréde vyznávame, že všetkým trom osobám „sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva“. Slávime veľké tajomstvo – jediný Boh v troch osobách. Ešte väčšie tajomstvo je, že tento Boh prebýva v nás. Boh – láska, ktorý osvecuje každého človeka, miluje každého bezhraničnou láskou a chce sa dať poznať všetkým práve cez lásku, ktorú chce niesť cez teba i mňa. Jeho sľub sa plní bez prestávky: je s nami po všetky dni, aj v tento dnešný, v túto chvíľu.

TIP NA DNES:

Poďakujem sa Ježišovi za to, že som jeho chrámom. Pripomeniem si tiež, že Boh prebýva v každom človeku, ktorého dnes stretnem. Dovolím Bohu cez toto tajomstvo vzrásť úžasu vo mne za jeho blízkosť, prebývanie v nás?

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00