Boh sa nám dáva celý

Boh sa nám dáva celý

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna. A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu.

Jn 3, 16 – 21

“Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.” Toto je nádherná veta plná nádeje. Nie je tam vybratá iba prominentná skupina ľudí. Nie je tam napísané, že Boh miloval iba dokonalých, iba tých bezhriešnych, ale hovorí: „Boh tak miloval svet…“ Autor ďalej pokračuje, že ho miloval až tak, že mu dal svojho Syna. Keď máme niekoho radi, dáme mu darček, no ak niekoho z celého srdca milujeme, dáme mu seba samého. A toto urobil Boh voči nám. Jeho láska nie je priateľská, on nás nemiluje len trochu, ale dáva sa nám celý. Prečo sme pre Boha takí výnimoční? Lebo v nás vidí niečo, čo ani my sami nevidíme. Nie sme otroci či plnitelia zákona. Sme jeho deti.

TIP NA DNES:

Skúsim sa zamyslieť, čo ma robí výnimočným – moje talenty, výzor, správanie, povaha… Vzdám Bohu chválu za to, akého ma stvoril.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00