Boh sa nám neskrýva

Boh sa nám neskrýva

Keď na druhý deň videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: "Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta. Toto je ten, o ktorom som hovoril: Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, lebo bol prv, ako ja. Ani ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa on stal známym Izraelu." Ján vydal svedectvo: "Videl som Ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočinul na ňom. Ani ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi, povedal: "Na koho uvidíš zostupovať Ducha a spočinúť na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým." A ja som to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží Syn."

Jn 1, 29 – 34

„Ty si naozaj skrytý Boh,“ začína Izaiáš jeden svoj veľký hymnus (porov. Iz 45). Pán je skrytý, no nie je Bohom, ktorý by sa skrýval. Prekážka, ktorá nám bráni vidieť ho, je na našej strane. Je to našou mysľou zahalenou temnotou, ktorá nie je schopná vidieť za to, čo je viditeľné očami. Je to našou vôľou, ktorá sa nedokáže príliš dlho sústreďovať na túto náročnú úlohu. A je to takisto pre našu zaneprázdnenosť, únavu či ľahostajnosť… Pri tomto všetkom však nesmieme zabudnúť na tú dobrú správu, že Boh sa nám neskrýva. Svedčia o tom celé dejiny spásy. Boh chcel a stále chce dať o sebe vedieť. Aj týmto dnešným Jánovým svedectvom.

TIP NA DNES:

Spolu s apoštolmi sa pomodlím: Pane, daj mi väčšiu vieru.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00