Boh si nás vyvolil, aby sme sa stali tým, čím naozaj sme

Boh si nás vyvolil, aby sme sa stali tým, čím naozaj sme

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske!
Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná.
Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.
Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.
Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene.
Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.“

Jn 15, 9-17

Najprv by sme mali porozumieť slovu prikázanie. Viac ako morálny príkaz vyjadruje tento termín u Jána zjavenie života. Zachovávanie prikázaní je prijatím Božieho zjavenia, ktoré nás môže premeniť. Ježiš nám chce dať svoju radosť v plnosti. Jeho radosť je láska, ktorá sa darúva. Nie je to sentiment, ale úplné darovanie sa skrze poslušnosť Otcovi. Boh si nás vyvolil, aby sme sa stali tým, čím naozaj sme. On nás urobil schopnými poznať a zjavovať jeho vôľu – darovať život, byť šťastnými. Sme priateľmi Ježiša, lebo si slúžime navzájom. Kristus jediný nám ukazuje Otcovu vôľu, hodnú nasledovania, aby sme sa milovali navzájom.

TIP NA DNES:

Dovolím Ježišovi, aby cezo mňa miloval mojich blížnych! Pane, urob ma nástrojom tvojho pokoja! Chcem, čo chceš ty a nechcem, čo nechceš ty! Alebo možno ešte šialenejšie: Spôsob vo mne, aby som chcel chcieť, čo chceš ty, Pane!

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00