Ľudia nie sú zlí, ale môžu zle zmýšľať

Ľudia nie sú zlí, ale môžu zle zmýšľať

Pre Ježiša cudzoložstvo nie je iba samotný skutok, ale už pozerať necudne na druhú osobu. Môžeme dedukovať, že Ježiš hovorí o skazenej vôli a túžbe človeka. Oko a ruka sú symbolmi našich náklonností. Podľa Ježiša každý, kto nemiluje svoju manželku, už ako keby ju prepustil. A platí to aj opačne. V texte si môžeme najviac všimnúť tri slovesá: vylúpiť, odťať […]

Boh si nás vyvolil, aby sme sa stali tým, čím naozaj sme

Boh si nás vyvolil, aby sme sa stali tým, čím naozaj sme

Najprv by sme mali porozumieť slovu prikázanie. Viac ako morálny príkaz vyjadruje tento termín u Jána zjavenie života. Zachovávanie prikázaní je prijatím Božieho zjavenia, ktoré nás môže premeniť. Ježiš nám chce dať svoju radosť v plnosti. Jeho radosť je láska, ktorá sa darúva. Nie je to sentiment, ale úplné darovanie sa skrze poslušnosť Otcovi. Boh si […]

Nežime iba pre seba, ale dávajme sa pre druhých

Nežime iba pre seba, ale dávajme sa pre druhých

Dnes čítame o viacerých dôležitých momentoch. Kristus sa necháva spoznávať pri lámaní chleba. Stáva sa pokrmom – Eucharistiou. Cez naše lámanie sa pre druhých ľudia spoznajú, že sme Božie deti. Kristus sa zjavuje medzi učeníkmi. Je to znak jednoty. Ježiš nepriťahuje k sebe, ale dáva seba. Nehovorí len pokoj vám, ale dáva pokoj. Kristus ukazuje, že nie […]

Odumierajme hriechu a nechajme sa kriesiť k životu

Odumierajme hriechu a nechajme sa kriesiť k životu

Dnes Ježiš vysvetľuje Židom, že Boh Otec vydáva o ňom svedectvo. Jeho svedectvo nie je od ľudí. V Ježišovi spoznávame, že on svojou smrťou zničil našu smrť a svojím zmŕtvychvstaním nám dal pravý život. To nie je niečo, čo sa má ešte len stať. Veríme, že v Kristovi už máme víťazstvo nad hriechom, a preto môžeme vždy vstať – lebo […]

Nech sú moje skutky, almužna a modlitba vždy upriamené na Boha

Nech sú moje skutky, almužna a modlitba vždy upriamené na Boha

Kryptón – po grécky tajomný, skrytý. Hypokritos – po grécky herec, ten ktorý si dáva masku. V troch skutkoch milosrdenstva: almužna, modlitba a pôst, počujeme v dnešnom evanjeliu trikrát slová: skrytý a pokrytec. Boh, ktorý je tajomný, chce, aby sme boli pred ním pravdiví v skrytosti. Prečo sa nám dáva spoznávať v skrytosti? Možno aj preto, lebo […]

Nech sa Kristus stane našou jedinou odpoveďou

Nech sa Kristus stane našou jedinou odpoveďou

Učeníci počuli „hľa, Boží Baránok“ a už nevedeli neísť za Kristom. Čo všetko ohlásil Ján svojim učeníkom o Ježišovi? Ježiš nebol ten baránok, ktorého Židia dávali na obetu za hriechy. Ale bol videný ako baránok za čias Mojžiša, ktorého mali Izraeliti zjesť, aby mali silu ujsť z Egyptského zajatia na slobodu a jeho krv mali […]

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Téma+