Boh vie rozmnožiť aj z toho mála, čo máme

Boh vie rozmnožiť aj z toho mála, čo máme

Keď odtiaľ Ježiš odišiel, prišiel ku Galilejskému moru, vystúpil na vrch a tam si sadol. Prichádzali k nemu celé zástupy, ktoré mali so sebou chromých, slepých, mrzákov, nemých a mnohých iných. Kládli mu ich k nohám a on ich uzdravoval. A zástupy žasli, keď videli, že nemí hovoria, mrzáci sú zdraví, chromí chodia a slepí vidia, a velebili Boha Izraela. Ježiš zvolal svojich učeníkov a povedal: "Ľúto mi je zástupu, lebo už tri dni sa zdržiavajú pri mne a nemajú čo jesť. A nechcem ich prepustiť hladných, aby nepoomdlievali na ceste." Učeníci mu povedali: "Kdeže vezmeme na púšti toľko chleba, aby sme nasýtili takýto zástup?" Ježiš sa ich opýtal: "Koľko máte chlebov?" Oni odpovedali: "Sedem a zopár rybiek." Tu rozkázal zástupu, aby si posadal na zem. Vzal sedem chlebov a ryby, vzdával vďaky, lámal a dával učeníkom a učeníci zástupom. Všetci jedli a nasýtili sa. A nazbierali sedem plných košov zvyšných odrobín.

Mt 15, 29 – 37

Uvedomili ste si niekedy pri svätej omši, že Bohu nedávame nič, čo je naše? Veď aj ten chlieb a víno máme od neho. Všetko je jeho. Tento evanjeliový príbeh ukazuje zvláštnu výmenu. Ježiš nemá v rukách nič. A apoštoli majú len minimum. Učeníci mu dajú to svoje málo, on to rozmnoží a mnohonásobne väčšie dá späť svojim apoštolom. Tak je to i s nami. Nemáme toho veľa, ale keď aj to naše životné málo dáme do rúk Boha, on to vždy rozmnoží a vráti nám späť, aby sme z jeho darov mohli konať dobro. Ide len o to, aby sme nemali strach dať mu do rúk všetko. Ani svoj život. Ten v prvom rade. Veď i ten máme od neho. Nič nie je naše.

TIP NA DNES:

Vložím svoj život do Božích dlaní.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00