Boh vždy koná v náš prospech

Boh vždy koná v náš prospech

Keď sa schádzali zástupy, začal Ježiš hovoriť: „Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo. Lebo ako bol Jonáš znamením pre Ninivčanov, tak bude aj Syn človeka pre toto pokolenie.
Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti mužom tohto pokolenia a odsúdi ich; lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť – a tu je niekto väčší ako Šalamún.
Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho; lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie – a tu je predsa niekto väčší ako Jonáš.“

Lk 11, 29 – 32

Jonášovo znamenie je to, čo Ježiš ponúka skupine arogantných farizejov. Opäť jedna z Ježišových tvrdých rečí, ktoré vyrušia. Znovu však napriek prísnosti vidíme lásku v akcii, ktorá bojuje o srdce skazenej skupiny vodcov. Tým znamením Jonáša je nekompromisná výzva na pokánie. „Duch Svätý sa dotýka hrubého srdca tak ako kladivo nákovy, jemného srdca ako jemný vánok,“ píše svätý Ignác z Loyoly. Ježišove tvrdé slová majú za cieľ otriasť a naštrbiť škrupinu zatvrdnutého srdca. Cieľom je záchrana, nie odsúdenie. Kladivo, ktoré udiera po nákove, či jemný vánok, všetko je v môj prospech.

TIP NA DNES:

Pán, tvrdohlavý vo svojom milosrdenstve: nikdy nás neopustí, klope na dvere srdca až do konca. Otvorím mu?

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00