Boh zjavuje svoju múdrosť pokorným

Boh zjavuje svoju múdrosť pokorným

V tom čase Ježiš povedal: "Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko: A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké."

Mt 11, 25 – 30

Pokora… Dnes má sviatok svätá Katarína Sienská. Hoci nedosiahla teologické vzdelanie, jej spisy Dialógy sú napriek tomu veľmi vzácne. Zasadila sa o vyriešenie sporu, ktorý sa týkal pápeža. Zomrela mladá, tridsaťtriročná. Boh zjavuje svoju múdrosť maličkým. Alebo pokorným, ktorí si o sebe príliš nenamýšľajú. Keď som študoval teológiu, v kaplnke bol nápis: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom“ (Mt 11, 28 – 29). Vždy, keď som sa tam ráno išiel modliť, našiel som tam kľačať nášho direktora. Vedel, kde čerpať posilu.

TIP NA DNES:

Dnes strávim aspoň päť minút v tichosti pred Pánom.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00