Majme radi zasvätených a modlime sa za nich!

Majme radi zasvätených a modlime sa za nich!

Obetovanie Pána je ikonou totálneho darovania sa Pánovi. Mária prinášajúca Ježiša do chrámu predstavuje Cirkev, ktorá prináša svojich synov a dcéry nebeskému Otcovi. Rehoľník poukazuje na Krista, pohľad veriacich sa obracia k tajomstvu Božieho kráľovstva, ktoré je už prítomné v dejinách, ale v plnosti sa uskutoční až v nebi. Kristova čistota, chudoba, poslušnosť sa trvalým spôsobom zviditeľňujú vo svete. Zasvätení […]

Verný človek koná dobro z lásky k Bohu

Verný človek koná dobro z lásky k Bohu

Raz sa opýtali Matky Terézie: „Čo máme zo všetkých vašich skutkov lásky na uliciach Kalkaty, keď vo svete je toľko biedy, ktorej nebudete nikdy schopná pomôcť? Vaša aktivita je málo efektívna. Biedu ľudstva treba riešiť komplexne. A to môžu len politici.“ Matka Terézia odpovedala: „Mojou úlohou nie je byť efektívna, ale verná.“ Vernosť Bohu znamená stále […]

Kľúčom k láske je spontánnosť

Kľúčom k láske je spontánnosť

Láska. Asi najznámejším výrokom svätého Augustína je: „Miluj a rob, čo chceš.“ Kľúčom k láske je spontánnosť. Keď človek o niečom veľa premýšľa, neurobí to. Existuje nádherná freska, ako svätý Augustín umýva nohy pútnikovi. Keď zbadal pútnika, prestal myslieť na dôležité stretnutia a úlohy, ale usadil pútnika a umyl mu nohy. V tom momente nerobil nič iné, len miloval. Všetko vychádza […]

Ježiš napĺňa hľadajúce srdce

Ježiš napĺňa hľadajúce srdce

Filip si nemohol nechať dobrú správu, že našiel Mesiáša, iba pre seba. Našiel svojho priateľa Natanaela. Ten bol skeptický, v Starom zákone totiž nebola ani zmienka, že by mal pochádzať z Nazareta. Filip sa nehádal, povedal však jednoducho: „Poď a uvidíš.“ Inteligentní ateisti dvadsiateho prvého storočia si dokážu hravo poradiť s argumentmi kresťana. Ak im však umožníme stretnutie s Kristom […]

Koho chceme poslúchať?

Koho chceme poslúchať?

Rôzne názory na otázku „Kto je Ježiš Kristus?“ vyústia do kľúčovej otázky Markovho evanjelia: „Za koho ma pokladáte vy?“ Je to azda Ján Krstiteľ, ktorý vstal z mŕtvych? Túto otázku si položil aj Herodes. Príbeh Jána Krstiteľa sa nápadne podobá na príbeh umučenia Krista. Herodes i Pilát priznávajú svätosť života toho, ktorého nespravodlivo odsudzujú na smrť. Nenávisť […]

Ježiš je Láska, pred ktorou smrť ostáva bezmocná

Ježiš je Láska, pred ktorou smrť ostáva bezmocná

Aký je rozdiel medzi zmŕtvychvstaním Lazára a Ježiša? Stál som v hrobe Lazára. Bol som na mieste jeho zmŕtvychvstania v pondelok Veľkého týždňa, keď sa tu Ježiš zastavil a bol pomazaný olejom. Lazár zomrel, ale Ježiš, Život sám, mu bol schopný život vrátiť. Pozval ho späť do života. Stál som mnohokrát v nedeľné ráno i na mieste zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Premklo […]

Ježiš nie je minulosť, ale prítomnosť

Ježiš nie je minulosť, ale prítomnosť

„Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ Učeníci v odpovedi vymenúvajú postavy z minulosti: Ján Krstiteľ, Eliáš, Jeremiáš, proroci. Veľké postavy, no všetky mŕtve. Peter namiesto toho povie: „Ty si Kristus, Mesiáš!“ Slovo, ktoré nehovorí o minulosti, ale o budúcnosti. Ježiš nie je dávna osobnosť, na ktorú treba pamätať, ale niekto, komu možno hovoriť v intímnosti: „Ty si Kristus.“ Nie je […]

Mária nedovolila zvíťaziť znechuteniu

Mária nedovolila zvíťaziť znechuteniu

Mária, žena stojaca pod krížom. Jej ticho hovorí viac ako jej slová. Silná žena, ktorá nedovolí znechuteniu zvíťaziť, bola v hodine rozlúčenia s Kristom. Už asimilovala všetko Ježišovo učenie a uviedla do života bezpodmienečné „áno“, ktoré vyslovila. Aj teraz pod krížom hovorí „áno“ tomu, čo je nevysvetliteľné. Slúžila v radosti i v bolesti, plnila vôľu Otca. Nikto si nemôže pamätať lepšie […]

Boh zjavuje svoju múdrosť pokorným

Boh zjavuje svoju múdrosť pokorným

Pokora… Dnes má sviatok svätá Katarína Sienská. Hoci nedosiahla teologické vzdelanie, jej spisy Dialógy sú napriek tomu veľmi vzácne. Zasadila sa o vyriešenie sporu, ktorý sa týkal pápeža. Zomrela mladá, tridsaťtriročná. Boh zjavuje svoju múdrosť maličkým. Alebo pokorným, ktorí si o sebe príliš nenamýšľajú. Keď som študoval teológiu, v kaplnke bol nápis: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa […]

Učeníctvo smeruje k slobode

Učeníctvo smeruje k slobode

Pravé učeníctvo sa začína vierou a pokračuje stálym zotrvávaním v Slove. Kresťan je človek, ktorý celý život počúva Ježiša a učí sa od neho. Je to stále hlbšie ponáranie sa do jeho pravdy, nie akademický pokrok. Je to ako s knihou. Slabú knihu odložíme a už sa k nej nechceme vrátiť. K dobrej knihe sa radi vraciame. Učeník v Slove poznáva, čo od […]

Kristus dáva radosť, ktorá je vnútorná

Kristus dáva radosť, ktorá je vnútorná

Reč na vrchu je viac ako len kázeň. Je zhrnutím toho podstatného, čo Ježiš učil svojich učeníkov. V jadre stojí jedno slovo – radosť. Nie je to však radosť, akú dáva svet. Tá príde a pominie, lebo závisí od vonkajších okolností. Radosť, ktorú dáva Kristus, je vnútorná. Túto radosť si nemožno nechať vziať ani stratiť. Jedna mladá […]

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Téma+