Boží Duch nás učí rozumieť, čomu ľudská myseľ nerozumie

Boží Duch nás učí rozumieť, čomu ľudská myseľ nerozumie

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli.
Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám.
Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám.“

Jn 16, 12-15

Boží Duch nás učí rozumieť, čomu ľudská myseľ nerozumie. Učí nás vidieť zrakom, ktorý nepoužíva oči. Všetko tak, aby sme porozumeli, čomu a kedy rozumieť máme. Vovádza nás do svojej prítomnosti, kde sa pred nami sprítomňuje Boh. Jeho láska a jeho plán pre nás a naše životy. Vovádza nás do sveta, do ktorého nás povolal byť. Do sveta, v ktorom v Duchu pravdy do seba všetko zapadá. Do sveta, v ktorom majú veci hlbší zmysel. Nielen ten, ktorý vnímame svojou ľudskosťou. Odkrýva pred nami svoje bytie, aby sme sa viac a viac pripodobňovali jemu. Bohu, ktorý je v nás a my v ňom. 

TIP NA DNES:

Mnohému v našom živote nerozumieme. Mnohé nedokážeme ľudsky pochopiť. Poprosím dnes Pána, aby mi dal svojho Ducha, ktorý mi otvorí duchovný zrak. Zrak pravdy, ktorý mi ukáže pohľad Otca.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00