Naša ľudskosť nám bráni vnímať, aký všemohúci je náš Boh

Naša ľudskosť nám bráni vnímať, aký všemohúci je náš Boh

Aká ohraničujúca je naša ľudskosť. Bráni nám vnímať, aký všemohúci je náš Boh. Sme ovplyvnení tým, čo vidíme, čo zažívame. Naša osobná skúsenosť nám stanovuje hranice. Boh však tieto hranice nemá. Nikto a nič ho neobmedzuje. Naše starosti, ktoré mnohokrát vidíme ako neriešiteľné, sú v jeho očiach mostom, ktorý nás s ním môže spojiť. Sú cestou, ktorá nás […]

V prítomnosti Otca sa náš čas stáva klíčkom času ďalších dní

V prítomnosti Otca sa náš čas stáva klíčkom času ďalších dní

Boh nás pozýva tráviť s ním čas. No napriek tomu, že v srdci počujeme toto volanie, ponorení do každodenných starostí ho nechávame čakať – tam za našimi dneškami. A čas neľútostne beží. Povinnosti nám pribúdajú, jedny striedajú druhé a my zabúdame na to najpodstatnejšie. Na nášho Otca, ktorý chce, aby sme si k nemu prišli oddýchnuť a načerpať síl. Nielen […]

Boží Duch nás učí rozumieť, čomu ľudská myseľ nerozumie

Boží Duch nás učí rozumieť, čomu ľudská myseľ nerozumie

Boží Duch nás učí rozumieť, čomu ľudská myseľ nerozumie. Učí nás vidieť zrakom, ktorý nepoužíva oči. Všetko tak, aby sme porozumeli, čomu a kedy rozumieť máme. Vovádza nás do svojej prítomnosti, kde sa pred nami sprítomňuje Boh. Jeho láska a jeho plán pre nás a naše životy. Vovádza nás do sveta, do ktorého nás povolal byť. Do sveta, […]

Naučme sa prijímať jeho vôľu pre náš život

Naučme sa prijímať jeho vôľu pre náš život

Bohu nič nie je nemožné. Nič. Bez ohľadu na to, ako málo dokážeme my ľudia rozumieť Božej prozreteľnosti a ako málo dokážeme vidieť jeho očami. Koľkokrát sa nám situácie v našich životoch javia ako nevyriešiteľné, nereálne. Koľkokrát sú mimo naše chápanie, poznanie a mnohokrát aj nad naše sily. Kdesi v srdci však prirodzene cítime, že Boh je ten, […]

Boh chce, aby sme milovali aj my tak, ako sme milovaní

Boh chce, aby sme milovali aj my tak, ako sme milovaní

Boh je Láska. A my sme stvorení na jeho obraz. On ostáva v nás a my v ňom. Skutočne obsiahnuť veľkosť jeho lásky nám bude dané v deň, keď budeme stáť v jeho bezprostrednej blízkosti. No on je láskavý Boh. Boh, ktorý chce, aby sme jeho prítomnosť zakúšali už tu, na Zemi. Preto nám kladie na srdce to jedno jediné – […]

Boh miluje aj nehodného človeka

Boh miluje aj nehodného človeka

Nie sme hodní. Áno, nik z nás nie je hoden Božej milosti. No Boh, ktorý je Láska sama, ponára našu nehodnosť do svojho milosrdenstva. Ako veľmi sa zmilúva, vidiac nás nehodných prosiť. Prosiť za seba aj za iných. Za blížneho, ktorý nech je v očiach sveta akokoľvek nehodný, Boh ho aj skrz naše prosby ponára do svojho […]

Nasledujme Pána už dnes, teraz. Nie potom!

Nasledujme Pána už dnes, teraz. Nie potom!

Vnímame, že Ježiš každý deň kráča s nami a pozýva nás s ním pobudnúť? Mnohokrát si povieme: Teraz nemám čas, Bože. Neskôr. Potom. Musím stihnúť ešte toľko iných vecí. A čas plynie. Kde berieme istotu, že bude ešte neskôr? Že neskôr budeme mať čas? Boh nás volá, aby sme ho nasledovali – dnes, teraz. Nie […]

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Téma+